Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Koordinirani inspekcijski nadzor nad 12 postrojenja u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2013. nije utvrdio nepravilnosti te pravilno provođenje propisa jedino na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti

03.06.2013.
U veljači 2013. godine izvršen je koordinirani nadzor inspekcija u području zaštite okoliša nad Centralnim uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda (CUPOV) Delta u Rijeci, kojim upravlja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. 

U nadzoru nad CUPOV Delta, u kojem su uz inspektora zaštite okoliša kao nositelja sudjelovali inspektori zaštite prirode, vodopravni inspektori Ministarstva poljoprivrede, inspektori zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva Inspektorata unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, sanitarni inspektori Ministarstva zdravlja te inspektori iz područja elektroenergetike, opreme pod tlakom i zaštite na radu Državnog inspektorata, nisu utvrđene povrede propisa.

Prema izvještaju Provedba planiranih koordiniranih nadzora u I tromjesječju 2013. godine, objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, od ukupno nadziranih 12 postrojenja jedino je na uređaju kojim upravlja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka utvrđeno pravilno provođenje propisa.

Koordinirani inspekcijski nadzori su u 2013. godini planirani na ukupno 54 postrojenja. Ovom inspekcijskom nadzoru podliježu ona postrojenja koja su u obvezi ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema članku 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/2007.), postrojenja s opasnim tvarima koje mogu uzrokovati nesreće većih razmjera i drugih pravnih osoba čija djelatnost može utjecati na okoliš, objekti Ministarstva obrane Republike Hrvatske te lokacije nacionalnih parkova i parkova prirode.