Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Petnaestak kućanstava u naselju Melnice dobilo pitku vodu

29.05.2013.
Puštanjem vode s hidranta od strane najstarijeg stanovnika Melnica Antona Grubišića (80 godina), najmlađe stanovnice Eme Ružić (10 godina) i gradonačelnika Grada Bakra Tomislava Klarića, prigodno je obilježeno puštanje u funkciju „Vodoopskrbe naselja Melnice u Gradu Bakru“, kojim će tekuću pitku vodu dobiti oko petnaestak kućanstava u naselju Melnice.

Izgradnjom ukupno 3.653 metara vodovodnog cjevovoda, od čega 2.785 metara transportnog i 868 metara opskrbnog, 11 hidranata za zaštitu od požara te dvije vodospreme – Plase i Melnice, svaka zapremine 200 m3, ujedno se poboljšala i postojeća kvaliteta vodoopskrbe za oko tridesetak kućanstava u naselju Plase, posebno onih čiji su objekti izgrađeni u višem dijelu naselja.

Ukupna vrijednost ove zahtjevne investicije, jedne od najznačajnijih na području Grada Bakra, iznosi oko 13,4 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost. Sufinancirali su je Grad Bakar u iznosu od 6,5 milijuna kuna, Hrvatske vode u iznosu od gotovo 6 milijuna kuna i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke s nešto više od 900 tisuća kuna.

Novoizgrađenim vodoopskrbnim sustavom isporučivat će se voda iz Gorskog kotara. Njegovim spojem na postojeći željeznički cjevovod, kojim se voda gravitacijom dovodi iz Fužina, međusobno su se povezali sustavi u nadležnosti Komunalca d.o.o. iz Delnica i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke. Spoj na željeznički cjevovod, koji dijelom prolazi uz prugu, a dijelom je položen u trupu ceste Zlobin – Ružić Selo, predstavlja privremeno rješenje vodoopskrbe do izgradnje novog cjevovoda, predviđenog u daljnjim fazama dogradnje vodoopskrbnog sustava na području Grada Bakra.
Izgradnjom vodospreme Plase na 657 / 654 metara nad morem i vodospreme Melnice na 562 / 559 metara nad morem osigurana je isporuka vode pod tlakom od 2,5 bara objektima na najvišim kotama te do 7 bara onima na najnižim kotama u odnosu na vodospremu iz koje se opskrbljuju vodom.

Radovi na izgradnji „Vodoopskrbe naselja Melnice u Gradu Bakru“ započeli su u listopadu 2009. godine. Čitavo vrijeme radovi su se obavljali sukladno osiguranim sredstvima za njihovo izvođenje.

Građevinske i monterske radove, u iznosu od 11,7 milijuna kuna (bez PDV-a) izvodio je GP KRK d.d. iz Krka.
Uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova, u iznosu od 255 tisuća kuna (bez PDV-a), pružali su Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva - Senko Vlah i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva - Eusebio Škarica.
Projektnu dokumentaciju, vrijednu 700 tisuća kuna (bez PDV-a), izradio je IGH d.d. – Poslovni centar Rijeka.
U ostale pripremne radove i prateće troškove za ovu investiciju utrošeno je oko 800 tisuća kuna (bez PDV-a).

Budućim fazama dogradnje danas puštenog u funkciju vodoopskrbnog sustava predviđena je gradnja više od 5.000 metara transportnih i opskrbnih vodovodnih cjevovoda te gradnja nove vodospreme Brdo, čime će se postići 100% priključenost na javnu vodovodnu mrežu u Gradu Bakru. Po njihovoj realizaciji tekuću pitku vodu dobit će i naselja Zlobinsko Brdo i Zlobinska Draga, posljednja dva naselja bez javne vodovodne mreže na području Grada Bakra. Predviđena dogradnje sustava javne vodoopskrbe ovisna je o osiguranim novčanim sredstvima.

Svečanom otvorenju vodovoda Melnice prisustvovali su direktor Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernoga Jadrana u Hrvatskim vodama Darko Višnjić te direktor Komunalca d.o.o. iz Delnica Boro Tomić.
Novoizgrađeni vodoopsrbni dio sustava blagoslovio je hreljinski župnik fra Nixon Eduardo Caicedo Gonzales.

 

Fotogalerija