Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisan Sporazum o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak

07.05.2013.
Obnašatelj dužnosti župana Primorsko-goranske županije Vidoje Vujić, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, načelnik Općine Čavle Željko Lambaša i direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Andrej Marochini potpisali su Sporazum o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak. 

Sporazumom je utvrđeno provođenje postupaka javne nabave i ugovaranje izrade projektne dokumentacije, gradnje i nadzora izgradnje višenamjenske akumulacije vode (Akumulacija 2) s uređajem za kondicioniranje vode za piće i vodoopskrbne mreže od nove akumulacije do postojećih i novih građevina na Platku te provođenje postupaka javne nabave i ugovaranje izrade projektne dokumentacije (idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola) i usluge parcelacije zemljišta (geodetskih usluga) za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak.
Procijenjena vrijednost radova iz Sporazuma koji se namjeravaju izvesti u naredne 3 godine iznosi 10 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega se za izgradnju višenamjenske akumulacije planira utrošiti 7 milijuna kuna, a u idejne projekte za dovod vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava preostalih 3 milijuna. Primorsko-goranska županija osigurat će 70% sredstava, a preostalih 30% osigurat će Grad Rijeka, Općina Čavle i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, svaki po 10% preostalih sredstava.

Izgradnja Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak, sa sadržajima koji će omogućiti cjelogodišnje korištenje, jedan je od strateških projekata Primorsko-goranske županije koji su u svoje prioritete uvrstili i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo turizma kroz Strategiju razvoja turizma u RH do 2020. godine te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Projektom Plataka nastoji se optimalno iskoristiti raspoložive prirodne resurse i njihovu kvalitetu u cilju omogućavanja održivog i odgovornog razvoja turizma. Projekt je iznimno zahtjevan, ponajprije zbog izgradnje nepostojeće infrastrukture kao i zbog predviđene visine ukupne investicije koja prema dosadašnjim procjenama stručnjaka iznosi oko 1,4 milijardu kuna.
Na području Platka nema izgrađenog sustava javne vodoopskrbe, kao niti javne odvodnje otpadnih voda. Trenutno su jedini raspoloživi resursi vode:
- akumulacija vode za zasnježenje skijaških staza i protupožarnu zaštitu, kapaciteta oko 6.000 m3, koji se planira povećati na oko 9.000 m3.
- dvije vodospreme (rezervoari) kišnice u sklopu Doma Platak zapremine 280 m3 i 500 m3 koje se za potrebe vodoopskrbe dezinficiraju UV zrakama te još nekoliko vodosprema kišnice čime sveukupni kapacitet izgrađenih rezervoara/vodosprema kišnice iznosi oko 1.300 m3. Neke od njih bi trebalo sanirati jer su vodopropusne. Nakon dužih sušnih razdoblja rezervoare vode potrebno je dopunjavati vodom dopremljenom auto cisternama iz riječkog vodoopskrbnog sustava.
Kako bi se stvorili uvjeti za proširenje postojećih smještajnih kapaciteta na Platku (dogradnja postojećeg Doma) i osigurali uvjeti za produženje sezone skijanja dodatnim količinama vode za zasnježenje i ostale potrebe, neizbježna je izgradnja nove vodoopskrbne višenamjenske Akumulacija 2 zapremine oko 26.000 m3 s uređajem za kondicioniranje vode, koja bi do izgradnje sustava javne vodoopskrbe i izgradnje planiranih sadržaja, uz već izgrađenu Akumulaciju 1 i postojeće rezervoare vode, trebala zadovoljiti potrebe za višenamjenskim korištenjem vode. Paralelno s tim pokrenut će se izrada projektne dokumentacije za dovod vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava te započeti imovinsko-pravnu pripremu za taj dio projekta.

Fotogalerija