Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obavijest o pružanju usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Općine Klana

30.04.2013.
Od 1. svibnja 2013. se usluga javne odvodnje otpadnih voda pruža svim korisnicima vodne usluge na području Općine Klana sukladno odredbama Zakona o vodama i temeljem Odluke Općine Klana. 

Usluga javne odvodnje otpadnih voda, koju pruža isporučitelj vodne usluge – KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, uključuje:
- skupljanje otpadnih voda putem priključka na javnu kanalizaciju i 
- uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. 

Usluga javne odvodnje obračunava se mjesečno prema količini isporučene vode po važećem cjeniku. Obračun ove usluge bit će iskazan na računima svih korisnika na području Općine Klana, počevši od računa za pružene usluge u svibnju, koji će biti izdan početkom lipnja. Odlukom o cijeni vodnih usluga iz 2011. cijena javne odvodnje iznosi 2,08 kn/m3 za stambene prostorije i 4,81 kn/m3 za poslovne prostorije, bez PDV-a.

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obavlja se po upućenom zahtjevu i ne naplaćuje se po izvršenoj usluzi.

Zahtjev, uz obavezno navođenje kontakt podataka, može se uputiti:
- na brojeve telefona 353 841 (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati) i 353 885 (svakog dana od 0 do 24 sata) ili
- na e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr.