Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori za gradnju sanitarne kanalizacije za oko dvjestotinjak objekata u pet riječkih naselja

24.04.2013.

U Salonu Grada Rijeke danas su potpisani 13,7 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) vrijedni ugovori za izvođenje građevinskih i monterskih radova na komunalnoj vodnoj infrastrukturi za pet investicija na području mjesnih odbora Grbci, Gornji Zamet, Pehlin i Brašćine – Pulac.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini, vlasnik obrta „Telekomunikacije“ za izgradnju i usluge iz Sinja Dražan Mušterić, vlasnik obrta „Slavuj, iskopi i prijevoz“ iz Omišlja Slavko Hudorović i direktor Dinocop d.o.o. iz Omišlja Josip Toić.
Investicijama je obuhvaćena gradnja ukupno 3.500 metara sanitarne kanalizacije s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u ulicama Primorska i Sušačko kastavskog odreda (MO Grbci), Milice Jadranić, Tići, Brigača, Franje Pilepića Pavina i Plješivička (MO Gornji Zamet), Pehlin i Mihovilići (MO Pehlin) te Internacionalnih brigada i Drenovski put (MO Brašćine – Pulac). U ulicama Internacionalnih brigada i Drenovski put će se s gradnjom sanitarne kanalizacije istovremeno sanirati 270 metara postojećeg mješovitog kolektora i prenamijeniti za oborinsku odvodnju.

Uvjete za priključenje na novoizgrađeni dio sustava javne odvodnje otpadnih voda imat će dvjestotinjak objekata.

Za obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova uložit će se 229.200 kuna i 210.500 kuna za usluge koordinatora za zaštitu na radu, čime ukupna vrijednost ulaganja u komunalnu vodnu infrastrukturu putem ovih pet investicija na području Rijeke iznosi oko 14,2 milijuna kuna (bez PDV-a). Od toga 9,5 milijuna kuna iznosi ulaganje u sustav javne odvodnje otpadnih voda i 4,7 milijuna kuna u sustav javne vodoopskrbe.

Novčana sredstva osigurat će se u 90% iznosu iz sredstava Hrvatskih voda, dok će se preostali dio sredstava osigurati iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke koji je namijenjen za ulaganja u razvojne zahvate javne vodoopskrbe i javne odvodnje koji su od važnosti za ovu jedinicu lokalne samouprave.

Građevinske i monterske radove izvodit će DINOCOP d.o.o. iz Omišlja, obrt TELEKOMUNIKACIJE za izgradnju i usluge iz Sinja te obrt SLAVUJ, ISKOPI I PRIJEVOZ iz Omišlja.
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat će PLAN PROJEKT d.o.o. iz Rijeke, KARLOLINE d.o.o. iz Rijeke, INSTITUT IGH d.d. – Poslovni centar Rijeka i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Škarica Eusebio iz Rijeke.
Usluge koordinatora za zaštitu na radu pružat će TERMO-PLIN PROJEKT d.o.o. iz Rijeke, STROJARSTVO I ZAŠTITA d.o.o. iz Rijeke te TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke.

Fotogalerija