Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2012. godini

20.03.2013.
Tijekom 2012. godine Odjel kontrole kvalitete vode PRJ Vodovod proveo je 5.128 ispitivanja uzoraka vode od čega 2.693 ispitivanja kvalitete vode za piće na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe.

99,63% ispitanih uzoraka vode bilo je zdravstveno ispravno (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće).
Razlog odstupanja od maksimalno dopuštenih vrijednosti bila je povećana mutnoća u 10 uzoraka, što je 0,37 % u ukupnom broju uzoraka zbog istovremenog zamućenja svih izvorišta 6. studenog 2012. godine uslijed nepovoljnih hidroloških prilika - obilnih kiša. Preporuka prokuhavanja vode za piće, koju je iz preventivnih razloga tog dana naložila Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ukinuta je 15. studenog 2012. godine.

U 2012. godini ukupno je ispitano 487 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.
Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je na 24 točke, a prema godišnjim ocjenama kakvoće mora, bila izvrsna, na 3 točke dobra (Grčevo, Sabličevo, Kantrida bazen – zapad), na 2 točke zadovoljavajuća (Kantrida zapad i Kantrida – Dječja bolnica), dok je na 2 točke (Kantrida – istok i Kantrida – Rekreacijski centar "3. MAJ") bila treću sezonu zaredom nezadovoljavajuća. Razlog za nezadovoljavajuću kakvoću mora na te dvije točke na Kantridi, kao i ista lokacija dviju zadovoljavajućih točaka, može biti u nepriključenosti svih subjekata na javnu kanalizacijsku mrežu u ovom dijelu grada Rijeke kao i neadekvatna odvodnja oborinskih voda koje u periodima obilnih padalina značajno pogoršavaju kakvoću priobalnog mora ovog područja.