Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obavijest o pružanju usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Bakra

05.02.2013.
Od 6. veljače 2013. godine, po isteku koncesijskog ugovora, uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Bakra obavljat će isporučitelj vodne usluge - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. 
Zahtjev za čišćenjem septičkih i sabirnih jama, uz obavezno navođenje kontakt podataka, može se uputiti na brojeve telefona 353 841 (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati) i 353 885 (svakog dana od 0 do 24 sata) ili na e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr.

Pružanje usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama temelji se na odluci Grada Bakra i sukladno odredbama Zakona o vodama postaje sastavni dio usluge javne odvodnje otpadnih voda, koja se obračunava mjesečno po kubičnom metru isporučene vode.

Prema Odluci o cijeni vodnih usluga, cijena usluge javne odvodnje od 1. srpnja 2011. godine iznosi 4,81 kuna po metru kubičnom isporučene vode za poslovne prostorije te 2,08 kuna po metru kubičnom isporučene vode za stambene prostorije i ostale poslovne prostorije koje koriste jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave, mjesni odbori, vatrogasne službe, ustanove predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ostale ustanove obrazovanja i poučavanja, pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju (osim vozačkih škola koje nisu namijenjene profesionalnim vozačima), ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu (izuzev fitness centara), strukovne članske organizacije, vjerske organizacije kao i ostale članske organizacije.
Ukoliko se visini cijene javne odvodnje pribroji i porez na dodanu vrijednost od 10%, cijena usluge javne odvodnje otpadnih voda iznosi 5,29 kuna po metru kubičnom isporučene vode za poslovne prostorije i 2,29 kuna po metru kubičnom isporučene vode za stambene i ostale poslovne prostorije.

Zbog mjesečnog obračuna ove usluge te prestanka obračuna po izvršenoj usluzi na temelju količine crpljenog i zbrinutog sadržaja septičkih i sabirnih jama, korisnici će imati pravo da im se usluga čišćenja septičke i sabirne jame obavi neograničeni broj puta po upućenom pozivu.

Novim izmijenjenim načinom pružanja i obračuna usluge javne odvodnje, ova će se usluga pružati pod nediskriminacijskim i ravnopravnim uvjetima svim korisnicima na području Grada Bakra, kao što se od srpnja 2011. godine pruža na području Grada Rijeke i Grada Kraljevice. Jedina razlika u pružanju ove usluge korisnicima je što se otpadne vode iz onih nekretnina koje nisu priključene na javnu kanalizaciju privremeno zbrinjavaju u septičkim i sabirnim jamama te se po njihovoj napunjenosti i pozivu transportiraju posebnim vozilima, a ne cjevovodima javne odvodnje, kao kod onih objekata koji su priključeni na javnu kanalizaciju.

Na području Rijeke i Kraljevice se godišnja količina crpljenog i zbrinutog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama gotovo utrostručila nakon troškovno povoljnijeg načina pružanja usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.