Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

U očekivanju 13 milijuna eura vrijednog dugoročnog kredita EBRD-a za investicije u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda Rijeke

29.01.2013.
Mandatno pismo za Projekt dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na rubnim područjima Rijeke, vrijedan 13 milijuna eura, potpisali su danas, 29. siječnja 2013. godine, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke Andrej Marochini i direktorica Ureda Europske banke za obnovu i razvoj za Republiku Hrvatsku Zsuzsanna Hargitai.

Potpisivanjem Mandatnog pisma nastoje se osigurati novčana sredstva putem dugoročnog kredita Europske banke za obnovu i razvoj, kojima bi se u dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda investiralo oko 9 milijuna eura i 4 milijuna eura u vodoopskrbu.

Projektom je predviđena dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda za ukupno 24.090 metara na području Gornjeg Zameta, južnog dijela Donje Drenove, sjevernog dijela Srdoča i u naseljima Tibljaši - Škurinje, Pulac, Pehlin - Marinići te Brašćine – Lukovići, u kojem bi se izgradila jedna crpna kanalizacijska stanica „Lukovići“. Na južnom području Donje Drenove planirana je i rekonstrukcija postojeće mješovite kanalizacije u razdjelnu, što će osim izgradnje sanitarnih kolektora zahtijevati i gradnju 650 metara oborinskog kolektora te jedne upojne građevine s pratećim dijelovima i kanalima kako bi se zasebno odvodile sanitarne i oborinske vode. Ovom dogradnjom riječkog sustava javne odvodnje otpadnih voda omogućilo bi se priključenje za ukupno oko 1.100 objekata na javnu kanalizaciju.
Uz radove na dogradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda istovremeno se planiraju izvoditi i radovi na izgradnji i rekonstrukciji 13.205 metara vodovoda.

Za razvojne zahvate izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija te su ishođene dozvole za gradnju. Planirani rokovi izvođenja radova kreću se oko godine dana.

Grad Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Europska banka za obnovu i razvoj uspješno su surađivale na Projektu izgradnje kanalizacijskoga sustava Kantrida, koji je realiziran u razdoblju 2001. - 2002. godina i za koji je Europska banka za obnovu i razvoj omogućila kredit od 8,1 milijun eura. Projektom kanalizacije Kantride izgrađeno je 12,5 km gravitacijskih kolektora, 2,5 km tlačnih cjevovoda i 12 crpnih stanica, a dovođenjem otpadnih voda s Kantride na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Delti eliminirano je 12 dotadašnjih podmorskih ispusta.

Fotogalerija