Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obračun vodne usluge pružene u veljači 2012. godine, a iskazane na računu za ožujak

27.03.2012.
Vodna usluga koja je pružena u veljači 2012. godine, u mjesecu u kojem su neki od korisnika ostali bez vode zbog niskih temperatura, za oko 1.600 objekata kojima su vodomjeri smrznuli i puknuli obračunat će se samo po novom, zamijenjenom vodomjeru. Ostalim korisnicima vodna usluga će se obračunati temeljem očitanja vodomjera u ožujku. 

Korisnici kojima će izdani računi biti uvećani, ponajprije zbog gubitaka vode nakon pucanja zaleđenih dijelova vodovodnih instalacija iza glavnog vodomjera, mogu se obratiti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za obročno plaćanje računa.

Na računima za vodnu uslugu na području Rijeke i riječkog prstena u mjesecu ožujku 2012. godine bit će obračunat porez na dodanu vrijednost od 23% s obzirom da se na tom računu obračunava vodna usluga koja je pružena u mjesecu veljači.

Obračun vodne usluge s porezom na dodanu vrijednost od 10% bit će iskazan na računu za pruženu uslugu u ožujku, a koji će se izdati u travnju ove godine.
Tako će se u travnju prosječnoj četveročlanoj obitelji, koja mjesečno potroši 20 m3 vode, smanjiti račun za usluge vodoopskrbe i odvodnju otpadne vode za 16,70 kn ili 7,3%. Račun će umjesto 229,19 kn iznositi 212,50 kn.
Izmjenom stope poreza na dodanu vrijednost domaćinstva će mjesečno za fiksni dio vodne usluge izdvajati 11,72 kn umjesto dosadašnjih 13,10 kn, a po m3 isporučene vode za uslugu vodoopskrbe 7,75 kn umjesto dosadašnjih 8,25 kn te za objedinjenu uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda 10,04 kn, umjesto 10,80 kn.