Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Zbog niskih temperatura savjetuje se zaštita vodovodnih instalacija

31.01.2012.
Vremenski uvjeti u kojima se temperatura počinje spuštati ispod nule zahtijevaju dobru zaštitu vodovodnih instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja vode u njima te zaštitu vodomjera u cilju sprječavanja pucanja stakla na njemu, a time i nekontroliranog istjecanja vode.

Tijekom prosinca, kao i svake godine, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je poduzelo potrebne mjere zaštite vodomjera u vodomjernim oknima koja se nalaze na kotama višim od 50 metara iznad mora. Vodomjeri su zaštićeni termoizolacijskim oblogama.

Savjetujemo i ostale korisnike da provjere svoja vodomjerna okna te ukoliko ona nisu zaštićena da zidove i poklopac okna oblože izolacijskim materijalom kao što su ploče stiropora i kamena vuna. S istim se materijalom može zaštititi i unutrašnjost okna. Unutrašnjost okna može se zaštiti i rastresitim izolacijskim materijalom ili suhim lišćem na način da je uloženo u plastične mrežaste vreće kako bi se olakšalo njihovo vađenje i ponovno stavljanje nazad u okno prilikom čitanja vodomjera. Na ovaj se način mogu toplinski zaštititi oblaganjem i dijelovi instalacija poput vanjskih slavina.

Dijelovi instalacija koji nisu ukopani mogu se toplinski zaštiti omatanjem izolacijskim materijalima u trakama ili već gotovim izolacijama za cijevi koje odgovaraju pojedinim profilima. Materijali za ovakvu vrstu toplinske zaštite mogu se nabaviti u trgovinama vodovodnim materijalom i centralnim grijanjem.
Smrzavanje vode u instalacijama može se spriječiti i puštanjem da voda lagano istječe na slavinama u objektu.

Nezaštićene instalacije najbolje je isprazniti ukoliko se ne koriste jer se voda koja je u stanju mirovanja najlakše smrzava i uzrokuje smrzavanje vode u vodomjeru i njegov kvar s nekontroliranim istjecanjem vode.

Ukoliko korisnici uoče istjecanje vode na vodomjeru uslijed njegova smrznuća, molimo da o tome hitno obavijeste Dežurnu službu na telefon 211 906.

Kako bi se spriječilo smrzavanje vode u javnoj vodovodnoj mreži KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je hitno pristupilo sanacijama kvarova koji su uzrokovali istjecanje vode na javnu površinu. Sanacije se izvode neovisno o veličini kvara i količini istjecanja vode. Plansko ispiranje mreže do daljnjega je obustavljeno i nastavit će se kada vremenski uvjeti to budu dozvolili.
Osim spomenutog izvršena je i provjera ispravnosti svih nadzemnih hidranata te su izvođači radova i nadzorni inženjeri upozoreni da na otvorenim gradilištima, na kojima je u tijeku izvođenje radova, moraju poduzeti sve mjere za osiguranje kvalitetne i kontinuirane opskrbe vodom i prilikom niskih temperatura. Izvođač radova zadužen je da zaštiti sve cjevovode, bili oni privremeni ili stalni, kako ne bi došlo do njihova smrzavanja i mehaničkog oštećenja.