Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Ugovoreni radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije i ostale komunalne infrastrukture u naseljima Svilno, Orehovica, Cernik i Pašac

05.07.2011.
Današnjim potpisivanjem ugovora o građevinskim, montažerskim i monterskim radovima s dobavom materijala te ugovora o pružanju konzultantskih usluga stručnog nadzora i usluga koordinatora za zaštitu na radu, ukupno vrijednih oko 20,2 milijuna kuna (s porezom na dodanu vrijednost), nastavlja se na području Rijeke i Grobnika realizacija druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području. 

Projekt, čiji je cilj zaštita Jadrana i izvorišta pitke vode te stvaranje uvjeta za razvoj uz poštivanje svih ekoloških standarda, poznatiji je pod nazivom Jadranski projekt.
Ugovorima je obuhvaćena izgradnja oko 9 kilometara kanalizacijske mreže u naseljima Svilno, Orehovica, Cernik i dijelu naselja Pašac te radova na održavanju vodovodnih ogranaka u tim naseljima.
Istovremeno s ovim radovima u naselju Cernik će se izvoditi i oko 550 tisuća kuna vrijedni radovi izgradnje 1.300 metara plinovoda s kućnim priključcima. Investitor izgradnje plinovoda je ENERGO d.o.o. Rijeka, koji ovim radovima nastavlja proširenje plinske distribucijske mreže na području Rijeke i Primorsko-goranske županije prema projektu „Plinofikacija“.

Izgradnja sanitarne kanalizacije, koja će ukupno trajati godinu dana, obuhvaća izgradnju:

  • posljednja dva kanalizacijska ogranka, ukupne dužine 165 metara, u naselju Pašac,
  • ukupno oko 2.700 metara glavnih gravitacijskih kolektora i 700-tinjak metara pripreme za kanalizacijske priključke u naselju Svilno, točnije u naselju Grbaste i na dionici Agregat – Gornja Orehovica te u istočnom dijelu naselja Tutnovo, potom
  • oko 890 metara glavnih gravitacijskih kolektora i 250 metara pripreme za kanalizacijske priključke u naselju Orehovica te
  • oko 2.600 metara glavnih kolektora, 600-tinjak metara tlačnog voda i 1.080 metara pripreme za kanalizacijske priključke u naselju Cernik. Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Cernik obuhvaća i izgradnju jedne crpne stanice javne kanalizacije koja će zauzimati površinu od oko 60 m2.

Radovi će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji koju su za građevinski dio izradili Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Rijeka, Fluming d.o.o. Rijeka, Institut IGH d.d. Zagreb - Poslovni centar Rijeka i Teh-projekt hidro d.o.o. Rijeka, a za elektrotehnički dio Elteh d.o.o. Rijeka.

Izgradnjom plinske distribucijske mreže u naselju Cernik bit će omogućeno priključivanje novih korisnika na prirodni plin kao trenutno ekonomski i ekološki najprihvatljiviji energent za građane i industriju, a sa ciljem povećanja kvalitete usluga i stupnja priključenosti te povećanje kvalitete života i smanjenje onečišćenja okoliša.

Izvođač građevinskih i montažerskih radova na izgradnji kanalizacijske mreže bit će zajednica ponuditelja Hidrocommerce d.o.o. Donji Stupnik i Vodotehnika d.d. Zagreb. Ugovorena vrijednost ovih radova s dobavom materijala iznosi 14.360.417,32 kune (bez PDV-a).
Konzultantske usluge stručnog nadzora i usluga koordinatora za zaštitu na radu pružat će IGH d.d. Zagreb. Ugovorena vrijednost ovih usluga iznosi 729,500,00 kuna (bez PDV-a).
Monterske radove na održavanju vodovodnih ogranaka kao pratećih radova uz izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Svilno, Cernik i Orehovica izvodit će Vodotehnika d.d. Zagreb. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 1.341.407,58 kuna (bez PDV-a).
Građevinske radove izgradnje plinovoda izvodit će Hidrocommerce d.o.o. Donji Stupnik. Ugovorena vrijednost usluge građevinskih radova izgradnje plinovoda je 179.225,00 kn (bez PDV-a). Monterske i strojarske radove na polaganju plinovoda izvodit će Energo d.o.o. samostalno.

Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Pašac, Svilno i Orehovica u gradu Rijeci i Cernik u općini Čavle omogućit će priključenje oko 320 objekata na javnu kanalizaciju. Dio su druge faze potprojekta Rijeka-Grobnik, čija je realizacija započela krajem siječnja ove godine izgradnjom oko petstotinjak metara sustava javne odvodnje otpadnih voda u naselju Pašac (od kućnog broja 75 do 99). Radovi su završeni u lipnju ove godine. Izvodio ih je Strabag d.o.o. Zagreb, a Fluming d.o.o. Rijeka je obavlja nadzor nad njima. Investicija je vrijedna oko 1,6 milijuna kuna.
Osim do sada ugovorenih radova, u sklopu druge faze Jadranskog projekta koja traje do 2014. godine, planirana je na području Rijeke i Grobnika izgradnja još 4 crpne stanice javne kanalizacije i oko 17 kilometara sustava javne odvodnje i to u naseljima Bajčevo Selo, Baćine, Buzdohanj, Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci.

Po završetku realizacije druge faze bit će izgrađeno ukupno 5 crpnih stanica i 26,5 kilometara javne kanalizacije što će omogućiti priključenje oko 1.230 objekata.

Za drugu fazu potprojekta Rijeka-Grobnik namijenjeno je ukupno 75 milijuna kuna u sklopu druge faze Jadranskog projekta. Polovica novčanih sredstava je bespovratna, financirana iz sredstava:
- Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno državnog proračuna, u iznosu od 18.000.000,00 kn;
- Hrvatskih voda, odnosno naknade za zaštitu voda, u iznosu od 12.141.054,00 kn;
- Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, odnosno naknade za razvoj ovog potprojekta, u iznosu od 7.358.946,00 kn.

Preostalih 37,5 milijuna kuna osigurano je putem podzajma, čiji će povrat financirati, uključivo i kamate, Hrvatske vode i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, svako u 50%-tnom iznosu. Komunalno društvo će povrat podzajma s kamatama financirati na teret prikupljene naknade za razvoj, koja je sastavni dio cijene vodnih usluga, i iznosi za domaćinstvo 0,27 kn/m3 te za gospodarstvo 0,47 kn/m3.


U sklopu prve faze realizacije potprojekta Rijeka-Grobnik i Jadranskog projekta, izgrađeno je u razdoblju 2006. – 2009. godine ukupno 13 kilometara kanalizacijskih kolektora i mjesne kanalizacijske mreže s 3 nove crpne stanice, u vrijednosti od gotovo 37 milijuna kuna. Radovi su se na području grada Rijeke izvodili u Ulici Franje Račkoga, naselju Pašac i Orehovica te na području općine Čavle u naseljima Buzdohanj, Kosorci, Hrastenice.

Fotogalerija