Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Svjetski dan voda obilježen u radnoj atmosferi

22.03.2011.
Na Svjetski dan voda uručen je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka certifikat za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema zahtjevima međunarodne norme OHSAS 18001:2007. 

Sustav je uveden sa ciljem prevencije mogućih ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kako do njih u budućnosti ne bi dolazilo. Preventivno djelovanje obuhvaća osposobljavanje radnika te osiguranje adekvatnog radnog okoliša, opreme i osobnih zaštitnih sredstava.
Ovaj je certifikat treći po redu u vlasništvu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Tijekom prethodnih pet godina certificirani su sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 te sustav upravljanja sigurnošću vode za piće u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 22000, koji je opsegom i zahtjevima širi od HACCP načela koji su zakonska obveza isporučitelja vodne usluge.

Svi certificirani sustavi upravljanja čine jedan integrirani sustav, kojim je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka postavilo visoke kriterije u svim segmentima poslovanja, a posebno onim kojima se osigurava sigurnost isporuke zdravstveno ispravne vode krajnjim korisnicima.
Među brojnim fazama kojima se postiže kvaliteta u pružanju vodne usluge na području Rijeke i riječkog prstena je i kontrola kvalitete vode na izvorištu, u postupku njezine dezinfekcije te potom distribucije i isporuke.

Tijekom 2010. godine izvršena je rekonstrukcija laboratorija za pitku vodu u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Ovom je investicijom, vrijednom oko 1,1 milijun kuna (bez PDV-a), prostor laboratorija moderniziran i funkcionalno objedinjen.
Svojom opremljenošću, prostorom i uvjetima rada te stručnošću zaposlenika koji u njemu rade, interni laboratorij udovoljava svim kriterijima za obavljanje ispitivanja kvalitete vode tijekom njezine proizvodnje i distribucije. Navedeno je potvrđeno rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te ovlaštenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Sedmero djelatnika internog laboratorija za pitku vodu svakodnevno analizira oko 20-tak uzoraka vode, ispitujući organoleptičke, fizikalno-kemijske i mikrobiološke osobine i svojstva vode.
Kontrola kvalitete vode u sustavu javne vodoopskrbe Rijeke i riječkog prstena, koji se rasprostire na području od 517 km2 površine, provodi se na uzorcima vode uzetim s izvora Rječine, Zvir, Martinšćica, Dobrica, Dobra i Perilo, iz ukupno 54 vodospreme i iz 934 kilometra duge vodovodne mreže s gotovo 40.000 priključaka. Kako bi uzimanje uzoraka vode iz vodovodne mreže bilo olakšano i kontrolirano, na mreži je ugrađeno i 75 ormarića koji služe isključivo ovoj namjeni.

Osim ovih svakodnevnih ispitivanja, kvaliteta vode prolazi i mjesečnu kontrolu za potrebe županijskog monitoringa te se ispituje i za potrebe državnog monitoringa, a obavljaju ih nezavisni ovlašteni laboratoriji.

Ispitivanja nezavisnih ovlaštenih laboratorija, kao i ispitivanja internog laboratorija, pokazuju visoki postotak uzoraka vode čije su vrijednosti parametara sukladne s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U prosjeku, već nekoliko godina unazad, zdravstvena ispravnost vode za piće potvrđuje se na 99% ispitanih uzoraka. Nizak postotak uzoraka, njih 1%, koliko ih u prosjeku odstupa od maksimalno dopuštenih vrijednosti, nisu bili zdravstveno rizični te su bili mikrobiološki ispravni.

Interna ispitivanja kvalitete vode započela su 1973. godine. Laboratorij je osim ispitivanja kvalitete pitke vode ispitivao i otpadne vode te analizirao plin. Do odvajanja ova tri laboratorija dolazi 1984. godine kada interni laboratorij za pitku vodu počinje s radom u novoizgrađenom komandnom kompleksu izvorišta Zvir, smještenom u samom centru grada - Vodovodnoj ulici.

Fotogalerija