Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Rijeka i okolica sa sigurnim i pouzdanim za zdravlje sustavom javne vodoopskrbe i sustavima javne odvodnje otpadnih voda

16.03.2011.
Uoči Svjetskog dana voda, Kolegij gradonačelnika Rijeke upoznat je s izuzetnim rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2010. godini. Rezultati ispitivanja pokazuju da isporučitelj vodne usluge na području Rijeke i riječkog prstena - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka održava trend u isporuci vode s iznimno visokih 99% zdravstveno ispravnih uzoraka vode te u pročišćavanju otpadnih voda s višegodišnjim rezultatima 100% zadovoljavanja zadanih parametara. 

Od ukupno ispitanih 3.072 uzoraka vode, analiziranih od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, 99,3% njih bilo je zdravstveno ispravno, tj. vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Uzorci vode čiji su parametri odstupali od maksimalno dopuštenih vrijednosti bili su mikrobiološki ispravni i nisu bili zdravstveno rizični. Razlozi odstupanja bili su povećan ukupni broj aerobnih bakterija na 37 stupnjeva Celzijusa u jednom uzorku, što je 0,03% u ukupnom broju uzoraka, te povećana mutnoća u ukupno 19 uzoraka vode, što je 0,51% u ukupnom broju uzoraka.
Vrlo visoki broj zdravstveno ispravnih uzoraka vode rezultat je i aktivnosti koje se redovno poduzimaju. Među njima su i aktivnosti kojima je tijekom 2010. godine isprano 47 vodosprema i 631 vodovodni ogranak, a na kojim zbog male potrošnje postoji potencijalna opasnost za zdravstvenu ispravnost vode, te je ugrađeno 5.874 uređaja za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka. Ugradnjom ovih uređaja na minimum su svedeni rizici utjecaja vode iz internih vodovodnih instalacija na kvalitetu vode u sustavu javne vodoopskrbe koja se isporučuje korisnicima i maksimalno zaštićeni interesi korisnika javne vodoopskrbe.

Osim sustava javne vodoopskrbe, razloge za pohvalu ima i sustav javne odvodnje otpadnih voda jer su ispitivanja svih 470 uzoraka pročišćene otpadne vode pokazala zadovoljavanje zadanih parametara. Ovakvim višegodišnjim rezultatima prethodila su brojne aktivnosti i mjere kao pojačan monitoring sustava javne odvodnje otpadnih voda (ugrađeni brojni kišomjeri i mjerači protoka), kontinuirana ulaganja u izgradnju nove i zamjenu postojeće kanalizacijske mreže te ulaganje u poboljšanje rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, sustavna čišćenja i ispiranja glavnih kolektora, posebno u niskim zonama kako bi se osigurala njihova bolja protočnost i funkcionalnost.

Djelomično je to utjecalo i na odlične rezultate ispitivanja kakvoće mora u 2010. godini.
Na području Rijeke, od Preluke do kraja Pećina, u 2010. godini je obavljeno ukupno 210 ispitivanja na 34 točke ispitivanja. Od ukupnog broja ispitivanja 88% uzoraka je ocijenjeno izvrsnom kakvoćom, 7% dobre te 5% zadovoljavajuće kakvoće i to na području Kantride. More je na svim lokacijama bilo podobno za kupanje.
Na području Kostrene i Kraljevice svi su pojedinačno ocijenjeni uzorci mora bili izvrsne kakvoće. Statističkom obradom svih izmjerenih rezultata dobila se i konačna godišnja ocjena kakvoće mora u 2010. godini. Ona je na plažama Kostrene i Kraljevice izvrsna, dok je na plažama u gradu Rijeci more bilo izvrsne kakvoće na ukupno 29 postaja, na 2 postaje je bilo dobre kakvoće, na 1 postaji zadovoljavajuće, a na 2 postaje more je bilo nezadovoljavajuće kakvoće. Nezadovoljavajućom kakvoćom, prema odredbama Uredbe, ocijenjeno je more na području Kantride i to Kantrida – rekreacijski centar 3. maj i Kantrida– istok, iako rezultati njihovih pojedinačnih ispitivanja nisu prelazili granice za zadovoljavajuću ocjenu. Stvarna svrha konačne godišnje ocjene ne utvrđuje prisutnost patogenih bakterija, već utvrđuje potencijalnu mogućnost rizika od zagađenja.

 
Na Kolegiju Gradonačelnika Grada Rijeke jedna od tema bila je i informacija o kvaliteti vode za piće, otpadne vode i mora u 2010.