Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obavijest o pružanju usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Rijeke

29.11.2010.
Od 1. prosinca 2010. godine obavljamo uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Rijeke.
Pružanje usluge temelji se na odluci Gradonačelnika Grada Rijeke, donesenoj dana 26. listopada 2010. godine na 39. Gradonačelnikovom kolegiju. Grad Rijeka povjerio je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pružanje ove usluge po isteku Ugovora o obavljanju djelatnosti čišćenja septičkih i sabirnih jama sklopljenog s dosadašnjim koncesionarom.

Cijena usluge iznosit će 62,95 kn/m³ s PDV-om. S obzirom da se KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka ne tereti za trošak koncesije, cijena usluge bit će niža od dosadašnje cijene usluge koncesionara, a koja je s obračunatim PDV-om iznosila 69,94 kn/m3.

Zahtjev za čišćenjem septičkih i sabirnih jama, uz obavezno navođenje kontakt podataka, može se uputiti 0-24 sata svakog dana telefonski na broj 353 885 ili e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr.
Od ponedjeljka do petka, u radno vrijeme Društva od 6:45 do 14:45 sati, zahtjev je moguće uputiti i na broj telefona 353 841.