Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Novo uredovno radno vrijeme

04.02.2013.
Od danas, 4. veljače 2013. godine uredovno radno vrijeme djelatnika KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.
Računi za vodne usluge, bez naknade za platni promet, moći će se podmiriti na blagajni KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, u prizemlju na adresi Dolac 14 u Rijeci, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.
Zahtjevi za priključenje na javnu vodoopskrbnu i javnu kanalizacijsku mrežu zaprimat će se od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu od 8:30 do 10:30 i od 11:30 do 13:30 sati.
Radno vrijeme dežurnih službi Društva i nadalje je svakog dana od 0:00 do 24:00 sata.