Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Novosti kojima povećavamo svoju efikasnost u upravljanju sustavom javne odvodnje otpadnih voda na riječkom području

29.09.2010.
Radi efikasnijeg čišćenja kanalizacijskih cjevovoda velikih profila u prometno opterećenoj niskoj zoni grada nabavili smo novo specijalno vozilo s mogućnošću recikliranja (pročišćavanja) usisane otpadne vode. Novčana sredstva za nabavku ovog vozila i dodatne opreme za TV inspekciju kanalizacije, vrijednih oko 3,5 milijuna kuna (uključen porez na dodanu vrijednost), osigurana su u sklopu 75 milijuna kuna vrijedne druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (Jadranskog projekta) na riječkom području.

Novonabavljenim vozilom višestruko će se povećati efikasnost čišćenja kanalizacijskih kolektora u najnižim dijelovima Rijeke.

Osim navedenog, novost u upravljanju sustavom javne odvodnje otpadnih voda na širem riječkom području je i sustav za satelitsko praćenje i upravljanje voznim parkom. Ovim sustavom, tj. nadogradnjom po vlastitim zahtjevima uobičajenog sustava za satelitsko praćenje vozila, postali smo jedino društvo u Republici Hrvatskoj koje čišćenje kanalizacijskih cjevovoda obavlja sukladno hrvatskoj normi za upravljanje i kontrolu postupaka čišćenja ispusta i odvodnih kanala.

Kako se u najnižim dijelovima grada stvara talog u kolektorima, a stvara se zbog nepovoljne terenske konfiguracije grada, odnosno malog pada kanalizacijskih kolektora velikog profila u koje se slijeva sva otpadna voda sustava, kolektore je u ovim zonama grada potrebno redovito čistiti. Stvaranje taloga, koje smanjuje protočnost i funkcionalnost sustava javne odvodnje nije moguće izbjeći. Višestruko povećanje efikasnosti u čišćenju i održavanju normalnog funkcioniranja sustava omogućit će sposobnost novonabavljenog specijalnog vozila da iz usisane otpadne vode izdvoji mulj i talog te tako pročišćenu (tehnološku) vodu ponovno koristi. Ovom sposobnošću vozila, vozilo može neprekidno čistiti kolektor dok se njegov spremnik ne napuni samo otpadom i muljem u količini do 10.000 litara te nema potrebu, u prometno opterećenoj niskoj zoni grada, prekidati posao i otići napuniti spremnik vodom za čišćenje.
Nadalje je vozilom omogućeno istovremeno ispiranje visokotlačnom pumpom (tlakom do 250 bara), usisavanje vakuum pumpom, recikliranje sadržaja spremnika i upravljanje svim hidraulično i pneumatsko pokretanim dijelovima vozila. Zbog njegovih dimenzija i lakšeg upravljanja, vozilo je opremljeno daljinskim komandama.
Nabavkom ovog vozila vozni park KD ViK Rijeka broji ukupno pet specijalnih vozila za čišćenje i održavanje javne kanalizacijske mreže. Kako su preostala četiri starosti od 4 do 15 godina, sadašnji je prosjek starosti vozila smanjen za 4 godine i iznosi 5,5 godina.

Dodatna oprema za TV inspekciju, nabavljena uz vozilo, sa sposobnošću deseterostrukog optičkog zoom-a i izbjegavanja prepreka u kanalima, namijenjena je snimanju i kontroli stanja kanalizacijske mreže smještenoj u uskim gradskim zonama, u stepenicama i sl.

Osim navedenog, novost u upravljanju sustavom javne odvodnje otpadnih voda na širem riječkom području je i sustav za satelitsko praćenje i upravljanje voznim parkom.
Sustav je u primjeni od sredine 2010. godine. Osim uobičajenih mogućnosti praćenja vozila i zapisa podataka o lokaciji, brzini, smjeru kretanja te radu motora, on omogućava i praćenje rada usisne i visokotlačne pumpe na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacije te dvosmjernu komunikaciju i interakciju vozača i neposrednog rukovoditelja. Zanimljivosti komunikacije i interakcije su primanje radnih zadataka na standardni navigacijski uređaj u vozilu s izračunom najoptimalnije rute kroz sva odredišta te upozoravanjem neposrednog rukovoditelja ukoliko se vozilo nalazi izvan zone radnog zadatka.
Nadogradnjom uobičajenog sustava za satelitsko praćenje prema posebnim zahtjevima KD ViK Rijeka, omogućeno je ocjenjivanje plana čišćenja kanalizacije čime društvo postaje jedino u Republici Hrvatskoj koje čišćenje kanalizacijskih cjevovoda obavlja sukladno hrvatskoj normi HRN EN 14654-1:2008 za upravljanje i kontrolu postupaka čišćenja ispusta i odvodnih kanala. Dnevni izvještaji čišćenja kanalizacije i slivnika, temeljem zapisa o kretanju, trajanju čišćenja kanalizacijskog kanala i korištenju vozila, omogućit će podrobne analize kojima će se racionalizirati korištenja vozila i vozača, a time postići i značajna ušteda u poslovanju.

Djelatnici KD ViK-a za vrijeme predstvaljanja novosti gradonačelniku Grada Rijeke, g. Obersnelu, njegovoj suradnici gđi. Miličević, te voditeljici provedbe Jadranskog projekta, gđi. Bojanić i predstavniku Svjetske banke u RH, g. Gabriću