Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

50-tak ulica Rijeke dobit će potpisanim ugovorom o dugoročnom kreditiranju nove vodovodne i kanalizacijske ogranke do kraja 2011. godine

13.09.2010.
Današnjim potpisivanjem ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 30 milijuna kuna, sklopljenog između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka i ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka kao poslovne banke uključene u suradnju na provedbi HBOR-ovog Programa kreditiranja komunalne infrastrukture, osigurana su novčana sredstva kojima će se zamijeniti i izgraditi do kraja 2011. godine oko 5.000 m kanalizacijskih i oko 12.000 m vodovodnih ogranaka, većinom na rubnim područjima Grada Rijeke.

Ovim kreditnim zaduženjem, za koju je krajem lipnja suglasnost dalo i Gradsko vijeće Grada Rijeke, započet će realizacija I faze razvojnog zahvata dogradnje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Rijeke, čiji je cilj povećanje kvalitete usluga i stupnja priključenosti te povećanje kvalitete života i smanjenje onečišćenje okoliša.
S novim kreditnim zaduženjem realizirat će se značajnija izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture za vodoopskrbnu i odvodnju otpadnih voda u 50-tak ulica na području Rijeke.

Ugovor o dugoročnom kreditu iz HBOR-ovog programa kreditiranja komunalne infrastrukture s valutnom je klauzolom, izraženom u Eurima. Kamatna je stopa vezana uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a uvećanu za maržu na referentnu kamatnu stopu od 1,3% koja je nepromjenjiva za čitavo vrijeme trajanja ugovora i naknadom u visini od 0,4%.
Uvjeti Erste banke koji su nam ponuđeni znatno su povoljniji od definiranih redovnim HBOR-ovim Programom te su potvrda dugogodišnje dobre suradnje između Erste banke i Grada Rijeke te društava u njegovom većinskom vlasništvu.
Kreditna sredstva namjenski će se moći iskoristiti u najviše petnaest zasebnih tranši, zaključno s 31. kolovozom 2012. godine. Po isteku počeka od jedne godine, glavnica će se otplaćivati šest godina u jednakim tromjesečnim ratama, a kamata će se obračunavati mjesečno i naplaćivati tromjesečno. Povrat kredita osigurat će se iz sredstava naknade za razvoj s kojom raspolaže Grad Rijeka, a započet će 30. studenog 2013. godine.

Osim kreditnih sredstava, Grad Rijeka će iz pripadajućeg dijela sredstava naknade za razvoj investirati i 3.110.000,00 kn u vodoopskrbu te 5.760.000,00 kn u odvodnju otpadnih voda, čime će se u I fazi razvojnog zahvata realizirati izgradnja ukupno oko 13.500 m sustava javne vodoopskrbe i 6.500 m sustava javne odvodnje.
Izgradnja je po područjima grada podijeljena na sljedeći način:
- oko 4.000 metara sustava javne vodoopskrbe i 3.110 metara sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Zameta i Gornjeg Zameta;
- oko 2.300 metara sustava javne vodoopskrbe te oko 1.400 metara sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Brašćine – Pulac;
- oko 3.300 metara vodovodnih ogranaka te oko 1.400 metara javne kanalizacije na području Srdoča;
- 2.300 metara vodovodnih ogranaka te oko 500 metara javne kanalizacije na području Pehlina;
- 750 metara sustava javne vodoopskrbe na području Drenove;
- 240 metara sustava javne vodoopskrbe na području Grbci;
- 225 metara sustava javne vodoopskrbe na području Podmurvica;
- 200 metara sustava javne vodoopskrbe na području Svetog Kuzma;
- 120 metara dugog vodovodnog ogranka na području Škurinja;
- 65 metara dugog vodovodnog ogranka na području Trsata.

Ovisno o potrebama pristupit će se uz radove na vodoopskrbi i odvodnji i izvođenju radova na ostaloj komunalnoj infrastrukturi, prije svega plinofikaciji. Energo će se s istovremenim izvođenjem radova priključiti u 22 ulice prilikom čega će biti izgrađeno ukupno oko 5.800 m plinske mreže.

Sukladno planiranoj dinamici realizacije I faze dogradnje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Rijeke, s izvođenjem radova trebalo bi se započeti ove jeseni na području stare jezgre Srdoča, Gornjeg Zameta - i to u ulicama Mate Sušnja, Stari put, Nehajska, Pilepići, Slavinj, Snežnička, Mosorska, Starci, Milice Jadranić te području Pehlina - u ulici Baretićevo. Početak radova na izgradnji ostalih ogranaka očekuje se krajem ove odnosno početkom iduće godine, a ovisit će o ishođenju svih potrebnih dozvola i suglasnosti kojima se odobrava građenje te provedenim javnim nadmetanjima za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
Ukupno vrijeme trajanja radova ovisno je o dužini ogranaka, složenosti radova i stanja na terenu te se ono kreće od minimalno dva do maksimalno jedanaest mjeseci.

50-tak ulica Rijeke dobit će potpisanim ugovorom o dugoročnom kreditiranju nove vodovodne i kanalizacijske ogranke do kraja 2011. godine