Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Ugradnjom uređaja za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka

09.10.2010.
Ugradnjom uređaja za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka sveden je na minimum rizik utjecaja vode iz interne vodovodne instalacije na kvalitetu vode u sustavu javne vodoopskrbe te su maksimalno zaštićeni interesi korisnika javne vodoopskrbe.
Slijedom zakonski obavezno uvedenog sustava upravljanja sigurnošću vode za piće, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na području svoje nadležnosti ugrađuje glavne vodomjere s nepovratnim ventilima radi onemogućavanja povrata vode iz internih vodovodnih instalacija u sustav javne vodoopskrbe koja mogu imati negativnu posljedicu na zdravlje ljudi.
Tip uređaja za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka ugrađuje se ovisno o stupnju opasnosti od zagađenja i njegova ugradnja ne može uzrokovati puknuće internih vodovodnih instalacija ukoliko su iste izgrađene i održavane sukladno pravilima struke.
Ugradnja ovih uređaja odnosno glavnog vodomjera s nepovratnim ventilom, može uzrokovati kapanja na sigurnosnim ventilima bojlera prilikom zagrijavanja vode ukoliko na dijelu interne instalacije nije ugrađena ekspanzijska posuda čija je preporuka ugradnje, u pravilu, sastavni dio tehničke dokumentacije koja se isporučuje prilikom nabave sigurnosnog ventila bojlera.
Ugradnjom uređaja za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka na minimum su svedeni rizici utjecaja vode iz internih vodovodnih instalacija na kvalitetu vode u sustavu javne vodoopskrbe, a maksimalno su zaštićeni interesi korisnika javne vodoopskrbe.