Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Vodoopskrba za potrebe Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina odvija se planiranom dinamikom unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima

26.05.2010.
Realizacija izgradnje vodoopskrbe za potrebe budućeg Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, koja se sastoji od rekonstrukcije Vodospreme Boršt zapremine 1.000 m3, izgradnje nove Vodospreme Pećinica zapremine 2.000 m3 i izgradnje 8 km dugog gravitacijskog cjevovoda između ove dvije vodospreme, odvija se prema planiranoj i predviđenoj dinamici. 

Nepovoljni vremenski uvjeti otežavali su realizaciju 30,5 milijuna kuna vrijednog razvojnog zahvata (u iznos nije uključen porez na dodanu vrijednost). Unatoč obilnim padalinama i činjenici da je polovica radnih dana bila kišna, većina je radova, mjesec dana prije planirane realizacije investicije, u završnoj fazi.

Najvećim se dijelom preostali radovi odnose na one koji se izvode u sklopu rekonstrukcije postojeće Vodospreme Boršt, obzirom da se odvijaju u specifičnim uvjetima. Vodosprema Boršt izgrađena je u prvoj polovici prošlog stoljeća u istoimenom brdu iznad Klane. Vodne komore, svaka zapremine oko 500 m3, ukopane su i izvedene u obliku uskih i dugih tunela s kupolastim svodom, širine oko 3 metra, visine do maksimalno 6 metara te dužine oko 47 metara. Prilaz im je omogućen 100 metara dugim tunelom malih svjetlosnih dimenzija, čija je širina i visina oko 2 metra. Zbog navedenog radovi se izvode otežano vodeći brigu o sigurnosti i zaštiti radnika. Kompletna rekonstrukcija vodospreme odvija se uz neomotanu funkciju jedne od vodnih komora kako bi Klana imala kontinuiranu vodoopskrbu, uz tek minimalne i neophodne prekide prilikom prespajanja cjevovoda.

Građevinski i monterski radovi na izgradnji nove Vodospreme Pećinica su završeni te je preostalo uređenje okoliša s ispitivanjem i dezinfekcijom cijevi u vodospremi i dezinfekcija dviju vodnih komore, svaka zapremine 1.000 m3. Vodosprema Pećinica većim je dijelom ukopana i smještena na uzvisini neposredno iznad budućeg Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Pristup joj je omogućen s glavne prometnice Marčelji – Studena. Dimenzionirana je kako bi se zadovoljile i buduće potrebe za vodom na području između Marčelji i Klane te uz Petrolejsku cestu na dionici od Marišćine prema Klani, a na kojima je planirano nekoliko industrijskih zona, od kojih je realizacija izgradnje i razvoja jedne od njih u tijeku.

Više od 90% predviđenih radova na izgradnji 8 km dugog gravitacijskog cjevovoda između vodosprema Boršt i Pećinica je završeno. Cjevovod je postavljen cijelom dužinom izvođenja radova na županijskoj cesti Ž5017 (bivša Petrolejska cesta, sadašnja Rupa – Orehovica) i to na njenom dijelu od odvojka za Klanu do odvojka za Studenu, potom na javnoj cesti Ž5022 - od njezina križanja sa Ž5017 u pravcu Klane, na šumskom putu - od javne ceste Ž5022 do Vodospreme Boršt te na javnoj cesti Ž5023 - od njezina spoja sa Ž5017 u pravcu Studene.
Predstoji dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, a potom i asfaltiranje prometnica. Ukoliko vremenski uvjeti budu to omogućili, asfaltiranje bi trebalo završiti do kraja lipnja ove godine. Posebnost ovog cjevovoda leži u činjenici što će po izgradnji preostalih faza rekonstrukcije vodoopskrbe Klane postati tlačni.

Uz vodoopskrbne radove istovremeno se odvija izgradnja odvojka plinovoda, koji financira Općina Klana, te polaganje visokonaponskoga kabela, koji financira HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektroprimorje Rijeka.

Fotogalerija