Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

153 milijuna kuna za nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik i Opatije - Lovran - Matulji

08.04.2010.
Današnjim javnim potpisivanjem ugovora o podzajmu za potprojekte Rijeka - Grobnik i Opatija – Lovran – Matulji nastavlja se izgradnja tih sustava javne odvodnje otpadnih voda u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, čiji su dijelovi uspješno završeni u sklopu njegove prve faze. 

Ukupna vrijednost druge faze Projekta, koji je pokrenut od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskih voda, iznosi 120 milijuna eura.
Od toga za nastavak aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Kvarnera namijenjeno je ukupno 153 milijuna kuna. Druga faza izgradnje dijelova oba sustava odvodnje otpadnih voda trajat će do 2014. godine.
Potpisnik oba ugovora o podzajmu bio je g. Jadranko Husarić, generalni direktor Hrvatskih voda. Ugovor o podzajmu još su potpisali:
- za potprojekt Rijeka - Grobnik g. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke i g. Željko Mažar, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
- za potprojekt Opatija - Lovran - Matulji: g. Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije, g. Emil Gržin, načelnik Općine Lovran, g. Mario Ćiković, načelnik Općine Matulji i g. Ervino Mrak, direktor Komunalac d.o.o. Opatija.

 

 

POTPROJEKT RIJEKA - GROBNIK

U sklopu nastavka realizacije Jadranskog projekta, potprojektu Rijeka – Grobnik namijenjeno je 75 milijuna kuna. Polovica novčanih sredstava je bespovratna, financirana iz sredstava:
- Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno državnog proračuna, u iznosu od 18.000.000,00 kn;
- Hrvatskih voda, odnosno naknade za zaštitu voda, u iznosu od 12.141.054,00 kn;
- Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, odnosno naknade za razvoj ovog potprojekta, u iznosu od 7.358.946,00 kn.

Preostalih 37,5 milijuna kuna osigurano je putem pozajma, čiji će povrat financirati, uključivo i kamate, Hrvatske vode i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, svako u 50%-tnom iznosu. Komunalno društvo će povrat podzajma s kamatama financirati na teret prikupljene naknade za razvoj. Prosječna visina naknade iznosi 0,37 kn/m3 (domaćinstvo 0,27kn/m3 , gospodarstvo 0,47kn/m3). Obveznici plaćanja naknade su svi korisnici usluge vodoopskrbe.

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja realizacije potprojekta Rijeka – Grobnik planirana je izgradnja ukupno 5 crpnih stanica i 26,5 kilometra sustava javne odvodnje u naseljima Bajčevo Selo, Baćine, Buzdohanj, Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci te dovršenje mjesne kanalizacijske mreže u naselju Pašac sa spojnim kanalizacijskim kolektorom Pašac - Orehovica.

Prvi građevinski radovi u sklopu druge faze izvodit će se u naselju Pašac, tijekom kojih će biti izgrađeno oko 500-tinjak metara sustava javne odvodnje. S radovima se planira započeti sredinom rujna ove godine.
Izgradnja ostalih mjesnih kanalizacijskih mreža izvodit će se po cjelinama. Mogući početak radova u naseljima Svilno, Orehovica i Cernik je sredinom studenog ove godine, dok se početak radova u naselju Mavrinci očekuje sredinom rujna 2011. godine, u naselju Baćine sredinom siječnja 2012. godine, a u naselju Bajčevo Selo i Buzdohanj sredinom rujna 2012. godine.
Po završetku četverogodišnje realizacije potprojekta te izvedbe priprema za buduće priključke oko 1.230 objekata imat će uvjete za priključenje na novoizgrađeni dio sustava javne odvodnje.

Današnjim potpisivanjem ugovora o podzajmu nastavlja se započeta zaštita vodnih resursa šireg riječkog područja kojom je u razdoblju 2006. – 2009. godine, u sklopu prve faze Jadranskog projekta, na području grada Rijeke (ulica Franje Račkoga, Pašac, Orehovica) i općine Čavle (Buzdohanj, Kosorci, Hrastenice), izgrađeno ukupno 13 km kanalizacijskih kolektora i mjesne kanalizacijske mreže s 3 nove crpne stanice, u vrijednosti od gotovo 37 milijuna kuna.

 

POTPROJEKT OPATIJA - LOVRAN - MATULJI

U sklopu nastavka realizacije Jadranskog projekta, potprojektu Opatija – Lovran – Matulji namijenjeno je 78 milijuna kuna. Polovica novčanih sredstava je izravno financirana iz sredstava:
- Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno državnog proračuna, u iznosu od 18.720.000,00 kn;
- Hrvatskih voda, odnosno naknade za zaštitu voda, u iznosu od 4.500.000,00 kn;
- Komunalca d.o.o. Opatija, odnosno naknade za razvoj ovog potprojekta, u iznosu od 15.780.000,00 kn.

Preostalih 39 milijuna kuna osigurano je putem pozajma, čiji će povrat financirati, uključivo i kamate, Hrvatske vode i Komunalac d.o.o. Opatija. Hrvatske vode financirat će 18,2% iznosa, a Komunalac d.o.o. Opatija 81,8% iznosa na teret prikupljene naknade za razvoj. Naknada za razvoj iznosi 4,00 kn, od čega je 1,92 kn namijenjena za otplatu kredita iz prve faze realizacije ovog potprojekta, a 2,08 kn za realizaciju izgradnje druge faze ovog potprojekta. Obveznici plaćanja naknade su svi korisnici usluge vodoopskrbe.

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja realizacije potprojekta Opatija – Lovran – Matulji planirana je nabavka specijalnog vozila Kanal Jet i kamere za inspekciju kanala te izgradnja:
- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Opatijske rivijere – prvog stupnja pročišćavanja s kapacitetom 58.300 ekvivalent stanovnika
- Crpne stanice Ika s kolektorima Most Ičići
- ukupno 20 km sanitarne kanalizacije na četiri sustava javne odvodnje, koja uključuje izgradnju tlačnog voda Crpne stanice Volosko, sanitarne kanalizacije Sjevernog i Južnog dijela naselja Matulji, kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji – Mihotići – Frančići te na području naselja Matulji – Osojnaki – Trtni.

Izvođenje građevinskih radova u sklopu druge faze započet će izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Opatijske rivijere te nastaviti izgradnjom crpnih stanica i kolektora, sve u razdoblju od svibnja 2010. do kraja 2013. godine.

Današnjim potpisivanjem ugovora o podzajmu nastavlja se započeta zaštita vodnih resursa na području Liburnije, kojom je u razdoblju 2003. – 2009., u sklopu prve faze Jadranskog projekta, izgrađeno ili rekonstruirano ukupno 17 crpnih stanica na sanitarnoj odvodnji i 52 km sanitarnih kolektora, u ukupnoj vrijednosti od 126 milijuna kuna. U sklopu tih radova izgrađeno je i 15 km oborinskih kolektora i 30 km vodovoda, u vrijednosti od 23 milijuna kuna, a što su financirale jedinice lokalne samouprave, svaka u 100% iznosu na svom području.

 

Javnim potpisivanjem ugovora o podzajmu za potprojekte Rijeka - Grobnik i Opatija – Lovran – Matulji nastavlja se izgradnja tih sustava javne odvodnje otpadnih voda u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području