Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Rijeka i okolica sa sigurnim i pouzdanim za zdravlje sustavima javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

23.03.2010.
Dan nakon Svjetskog dana voda, o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2009. godini upoznat je Kolegij gradonačelnika Rijeke. 

U objedinjenoj informaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka istaknuto je da je od oko 3.000 ispitivanja kvalitete vode za piće, uzetih na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe, njih 99% bilo zdravstveno ispravno, dok su ostali, koji su bili uzeti u razdoblju istovremenog zamućenja svih izvorišta u funkciji javne vodoopskrbe Rijeke i okolice, bili mikrobiološki ispravni, ali s povećanom mutnoćom.

Osim sustava javne vodoopskrbe, razloge za pohvalu ima i sustav javne odvodnje jer su ispitivanja svih gotovo 500 uzoraka pročišćene otpadne vode pokazala zadovoljavanje zadanih parametara. Djelomično je to utjecalo i na odlične rezultate ispitivanja kakvoće mora u 2009. godini koje je, na većem dijelu poteza od Preluka do Uvale Scott, ocijenjeno izvrsnom kakvoćom. Plaže na kojima je kakvoća mora ocjenjena dobrim su na Kantridi i to plaža Dječja bolnica, ispod bazena, Vila Nora, kupalište zapad te u Kraljevici – plaže Carevo i Fortica. Najlošijom ocjenom - zadovoljavajućom, ali i dalje pogodnom za kupanje, ocijenjeno je more na plažama rekreacijski centar 3. maj, kupalište Kantrida– istok i Kantrida – nogometno igralište.

Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Željko Mažar, istaknuo je da zahvaljujući dugoročnom opredjeljenju Društva i njegovih vlasnika za odgovoran odnos prema prirodnim resursima, područje Rijeke i okolice ne susreće se s problemom nestašice vode s kojom se susreće više od milijardu ljudi u preko devedeset zemalja svijeta.
No unatoč bogatim vodnim resursima šireg riječkog područja, izrazio je zabrinutost zbog klimatskih promjena, koja u posljednje dvije godine uzrokuju češća zamućenja izvorišta šireg riječkog područja. Iako je to prirodna pojava koja se javlja uslijed obilnih i intenzivnih kiša ili uslijed jakih kiša nakon dugog sušnog perioda, Društvo se po prvi put, u svojoj 125 godina dugoj povijesti pružanja vodnih usluga, suočava s pojavom istovremenog zamućenja svih izvorišta. Jednogodišnja istovremena zamućenja izvorišta u funkciji vodoopskrbe, javljaju se gotovo uvijek u istom dobu godine te umanjuju odlične rezultate ispitivanja kvalitete isporučene vode. Zbog navedenog će Društvo u suradnji sa znanstvenicima i europskim kolegama potražiti najefikasnija dugoročna rješenja, a koja neće znatno opteretiti troškove poslovanja Društva.
Ujedno je najavljeno skorašnje potpisivanje novog ugovora o podzajmu, vrijednog preko 70 milijuna kuna, kojim će se omogućiti nastavak izgradnje 24 km kanalizacije Rijeka - Grobnik kao i privođenje kraju aktivnosti za osiguranje dodatnih 30 milijuna kuna kako bi se izgradilo 9 km vodovodne mreže i 5,5 km odvodnje na području 8 mjesnih odbora u zapadnom dijelu grada.