Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Od 1. veljače 2010. godine Društvo prestaje s naplatom usluge prihvata i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

29.01.2010.
Obzirom na djelomične izgrađenosti sustava javne odvodnje, određeni korisnici vodoopskrbe na području Rijeke i riječkog prstena primorani su svoje otpadne vode zbrinjavati izgradnjom septičkih ili sabirnih jama. Očišćeni sadržaj iz ovih jama zbrinjava se na F-stanici - sastavnom dijelu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti.

Od 1. svibnja 2005. godine cijena usluge zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na F-stanici u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta iznosila je 16,32 kn/m3 (bez poreza na dodanu vrijednost). Navedeni iznos Društvo je naplaćivalo koncesionarima za pražnjenje septičkih i sabirnih jama koji sadržaje istih dovoze na F-stanicu.

Odlukom Nadzornog odbora Društva, koju je potvrdila i Skupština Društva, Društvo će istu uslugu od 1. veljače 2010. godine obavljati bez naknade. Tom odlukom dana je mogućnost jedinicama lokalnih samouprava da s odabranim koncesionarima potpišu anekse ugovora kako bi se vlasnicima septičkih i sabirnih jama smanjila ukupna cijena usluge pražnjenja sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

Grad Kraljevica: aneksom ugovora od 26.01.2010. cijena usluge pražnjenja septičke ili sabirne jame koncesionara (ECOOPERATIVA) smanjena je sa 78,69 kn/m3 na 62,37 kn/m3 (u cijenu nije uračunat PDV).
Grad Kastav: aneksom ugovora od 01.02.2010. cijena usluge pražnjenja septičke ili sabirne jame koncesionara (ECOOPERATIVA) smanjena je sa 100,00 kn/m3 na 83,68 kn/m3 (u cijenu nije uračunat PDV).
Grad Bakar: aneksom ugovora od 01.02.2010. cijena usluge pražnjenja septičke ili sabirne jame koncesionara (UNIVERZAL TEHNIKA) smanjena je s 98,00 kn/m3 na 81,68 kn/m3 (u cijenu nije uračunat PDV).
Grad Rijeka: aneksom ugovora od 03.02.2010. do 30.11.2010. cijena usluge pražnjenja septičke ili sabirne jame koncesionara (RIJEKATANK) smanjena je sa 75,00 kn/m3 na 56,86 kn/m3 (u cijenu nije uračunat PDV).
Općina Viškovo: aneksom ugovora od 22.02.2010. cijena usluge pražnjenja septičke ili sabirne jame koncesionara (DEZINSEKCIJA) smanjena je sa 84,49 kn/m3 na 68,17 kn/m3 (u cijenu nije uračunat PDV).