Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje realizacija vodoopskbe naselja Melnice u Gradu Bakru (1. faza)

18.09.2009.
Današnjim potpisivanjem ugovora vezanih uz trogodišnje financiranje, izvođenje građevinskih i monterskih radova te pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora nad njihovim izvođenjem, stvoreni su preduvjeti za početak izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava kako bi pitku vodu dobila domaćinstva u naselju Melnice, kao jednom od posljednjih naselja bez izgrađene javne vodovodne mreže na području Grada Bakra. Osim spomenutog poboljšat će se i trenutna vodoopskrba u naselju Plase. Oba naselja opskrbljivat će se vodom iz Gorskog kotara.

Grad Bakar iz vlastitih će novčanih sredstava financirati izvođenje građevinskih i monterskih radova, obavljanje stručnog nadzora i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u procijenjenom iznosu od 15.000.000,00 kuna. 

Za realizaciju razvojnog zahvata u ovoj godini osigurano je 3.340.000,00 kuna od čega je 2.350.000,00 kuna osigurao Grad Bakar, a 990.000,00 kuna Hrvatske vode.

U razdoblju od 2009. do 2011. godine izgradit će se ukupno 3.445 m vodovodnog cjevovoda, od čega 2.885 m transportnog i 560 m opskrbnog, te dvije vodospreme Plase i Melnice, svaka zapremine 200 m3.

Građevinske i monterske radove, vrijedne 13.463.007,41 kn (s uključenim PDV-om) izvodit će Građevinsko poduzeće Krk d.d. Krk. Vrijednost pružanja usluge nadzora, ugovorenih s uredima ovlaštenih inženjera građevinarstva Senko Vlah i Eusebio Škarica, iznosi 250.920,00 kuna (s uključenim PDV-om).

Do 2009. godine u pripremne radove za ovaj razvojni zahvat, uključujući izradu projektne dokumentacije, utrošeno je oko 700.000,00 kuna, od čega se 64% troškova osiguralo iz dijela cijene vode namijenjene za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a preostali dio novčanih sredstava bio je osiguran iz amortizacije KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka namijenjene za razvoj.
Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka IGH – Poslovni centar Rijeka.

Po završetku prve faze izgradnje vodoopskrbe naselja Melnice i osiguranju potrebnih daljnjih novčanih sredstava, predviđen je nastavak izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava kako bi i naselja Zlobinsko Brdo i Zlobinska Draga, posljednja dva naselja bez javne vodovodne mreže na području Grada Bakra, dobili vodu. Time bi se povećao broj mjesta međusobne povezanosti vodoopskrbnih mreža u nadležnosti Komunalca d.o.o. Delnice i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka te osigurao alternativni način opskrbe vodom za naselje Ružić Selo.

Fotogalerija