Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Skori početak radova na realizaciji vodoopskrbe za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina

23.06.2009.

Realizacijom vodoopskrbe za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, vrijednom 36.126.447,60 kn (s uključenim PDV-om):

  • rekonstruirat će se vodosprema Boršt (izgrađena na brdu Boršt u prvoj polovici prošlog stoljeća s mogućnošću zaprimanja 1.000 m3 vode),
  • izgraditi nova vodosprema Pećinica (koja će moći zaprimiti 2.000 m3 vode i biti smještena neposredno iznad područja CZGO Mariščina) te
  • izgraditi između ove dvije vodospreme 8 km dug gravitacijski cjevovod.

Jedan od bitnih preduvjeta za početak realizacije vodoopskrbe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina te početka realizacije rekonstrukcije vodoopskrbe područja Klane ispunjen je današnjim potpisivanjem ugovora o sufinanciranju radova na realizaciji vodoopskrbe za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, ugovora za izvođenje građevinskih i monterskih radova u sklopu realizacije vodoopskrbe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina te ugovora o pružanju stručnog i obračunskog nadzora nad njihovim izvođenjem. 

Vrijednost građevinskih i monterskih radova, ugovorenih s tvrtkom GP Krk d.d. Krk, iznosi 26.008.338,32 kuna, a vrijednost nadzora, ugovorenih s uredima ovlaštenih inženjera građevinarstva Eusebio Škarica i Senko Vlah, iznosi 397.335,70 kuna. Preostali iznos od 9.720.773,58 odnosi se na nabavku materijala za realizaciju ovoga velikoga razvojnoga projekta, ugovorenog s tvrtkom CNM&CO. Projekt građevinskih radova izradila je tvrtka FLUMING d.o.o Rijeka, strojarskih radova TE-PROJEKT d.o.o. Kastav te elektro radova VM INŽENJERING d.o.o. Rijeka.

Realizacija vodoopskrbe za potrebe CZGO Marišćina trebala bi započeti do kraja mjeseca lipnja 2009. godine i trajati oko godinu dana. Ugovoreni rok izvođenja je 360 kalendarskih dana.
Istovremeno s vodoopskrbnim radovima će se na dionici Petrolejske ceste (od odvojka za Klanu do odvojka za Studenu) izvoditi i radovi na polaganju visokonaponskog kabela te od odvojka šumske ceste za vodospremu Boršt u Klani do odvojka za Studenu radovi na izgradnji plinovoda. Radove na izgradnji plinovoda financira Općina Klana, a onih na polaganju visokonaponskih kabela HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektroprimorje Rijeka.
Ukupna vrijednost svih spomenutih radova (vodoopskrba, plinifikacija, elektroradovi), iznosi 38,8 milijuna kn (s uključenim PDV-om).

Rješavanjem vodoopskrbe za potrebe buduće centralne zone za gospodarenje otpadom omogućit će se, između ostaloga, i priključenje korisnika nove industrijske zone na području između naselja Marčelji i Klana te onih predviđenih uz Petrolejsku cestu na dionici od Marišćine prema Klani.
Osim navedenog, ovaj razvojni zahvat početak je i rekonstrukcije vodoopskrbe Klane. Rekonstrukcija vodoopskrbe Klane trebala bi se realizirati u nekoliko faza. Njome će se stvoriti uvjeti za razvoj i proširenje vodoopskrbe na širem području te omogućiti bez ograničenja priključenje novim korisnicima. Trenutno tehničko rješenje dijela riječkog vodoopskrbnog sustava kojim se vodom opskrbljuju naselja Klana, Lisac, Studena i Škalnica na području općine Klana uzrokuje ograničenost u kapacitetu tog dijela vodoopskrbnog sustava, a svako novo priključenje korisnika moglo bi utjecati na kvalitetu vodoopskrbe postojećim korisnicima.

Potpisnici s lijeva na desno: Josip Purić (GP Krk d.d.), Željko Mažar (KD ViK d.o.o. Rijeka), Vojko Obersnel (Grad Rijeka), Eusebio Škarica i Senko Vlah (uredi ovlaštenih inženjera građevinarstva)