Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja
Sve objave »
18. 12. 2020.

Nova e-usluga Moj ViK

Od danas, 18. prosinca 2020. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. nudi svojim korisnicima novu e-uslugu - Moj ViK. Ova nova e-usluga omogućuje registriranim korisnicima vodnih usluga siguran i zaštićeni pristup informacijama i podacima vezanim uz korisnikovu potrošnju, račune izdane tijekom posljednje tri godine, uključujući i njihovu vizualizaciju u pdf formatu, te evidenciju uplata po računima.

16. 12. 2020.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Delta 3 - PONIŠTENO

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Delta 3, prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za dostavu ponuda je 23. prosinca 2020. godine u 12:00 sati. Poslovni prostor koji se daje u zakup sastoji od ureda površine 23,06 m2 i smješten je na II. katu poslovne zgrade Delta 3 u Rijeci. 
07. 12. 2020.

Odobrenje privremenog oslobođenja, odnosno umanjenja zakupnine slijedom provođenja epidemioloških mjera

Od 1. prosinca 2020. godine privremeno se oslobađaju plaćanja zakupnine zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti slijedom provođenja nužnih epidemiološkim mjerama sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine (NN 131/20), dok će se onima sa smanjenim obimom posla odobravati umanjenje po podnesenom zahtjevu i priloženim dokumentima.

26. 11. 2020.

Ponuda tvrtke KREŠIMIR – FUTURA d.o.o. iz Ivanevca odabrana temeljem provedenog javnog natječaja za davanje u zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata

Direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. donio je 26. studenog 2020. godine odluku o odabiru ponude KREŠIMIR – FUTURA d.o.o., Ivanečko Naselje 1/D, Ivanečko Naselje, 42240 Ivanec OIB 99386047584 za zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata shodno uvjetima natječaja te je s istima, a s obzirom da ponuda udovoljava uvjetima natječaja, da je pravovremena i da su priloženi obvezni prilozi,  sklopljen ugovor o zakupu dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata dana 18. prosinca 2020.

23. 11. 2020.

Nova usluga za korisnike - dojava stanja vodomjera i potrošnje putem govornog automata

Od danas, 23. studenog 2020. godine dostupan je na broju telefona (051) 353 219 govorni automat KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem kojeg korisnici vodnih usluga, odnosno ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada, mogu prijaviti stanje glavnih i pomoćnih vodomjera ili potrošnju po individualnim vodomjerima u tekućem mjesecu obračuna.
03. 07. 2020.

Audiovizualna izvedba na vodospremi Vidikovac

Nakon što je predstavljena medijima i užoj javnosti, obnovljena vodosprema Vidikovac jučer je i službeno prezentirana građanima, i to u sklopu audiovizualnog događanja u izvedbi pulskog umjetničkog kolektiva – Visualia Group.
30. 06. 2020.

Predstavljena obnovljena vodosprema Vidikovac

U utorak, 30. lipnja 2020. godine predstavili smo obnovljenu povijesnu vodospremu Vidikovac. Tim je događanjem ujedno okončan četverogodišnji projekt obnove povijesnih riječkih vodosprema „Gorskog vodovoda Trsat – Sušak“, u okviru kojeg su uz vodospremu Vidikovac dosad obnovljene vodospreme Pećine i Podvežica te prekidna komora Križ.
29. 05. 2020.

Prestanak važenja odluke o neobračunavanju zateznih kamata

Od 1. lipnja 2020. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ponovno započinje s obračunom zateznih kamata na račune za vodne usluge i ostale usluge koji nisu plaćeni do roka njihova dospijeća te se ponovno uvodi primjena mjera ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne usluge.

08. 05. 2020.

Odluka o poništenju natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva

Na internetskim stranicama i u Novom listu bio je 24. travnja 2020. godine objavljen natječaj i oglas za prodaju vozila za vozila Fiat Panda 1.2, godina proizvodnje 2008. i Renault Kangoo, godina proizvodnje 2003.

Kako istekom roka za dostavu ponude prema uvjetima iz natječaja za prodaju vozila, dostupnima u nastavku,  nije pristigla niti jedna ponuda, Direktor Društva je sukladno prijedlogu Povjerenstva, 8. svibnja 2020. godine donio Odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju vozila.

05. 05. 2020.

Potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za riječki CEKOM

U Zagrebu je jučer, 4. svibnja 2020. godine, u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Centar kompetencija za pametne gradove kojeg predvodi gradska tvrtka Smart RI d.o.o. Trogodišnji projekt riječkog Centra kompetencija za pametne gradove vrijedan je 149.631.384,15 kuna. Za njega su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 osigurana bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 95.357.525,75 kuna. 

23. 04. 2020.

Nastavljeno redovno čitanje glavnih vodomjera

U mjesecu travnju 2020. redovno se čitaju vodomjeri na području Rijeke i riječkog prstena.
Računi će biti izdani temeljem njihova očitanog stanja. 

17. 04. 2020.

Radno vrijeme od 20. travnja 2020.

Od 20. travnja 2020. ukida se radno vrijeme KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. koje je bilo uvedeno 26. ožujka 2020. od 8:00 do 13:00 sati. Uredovno radno vrijeme je sada od 7:30 do 15:30 sati.
Šalter sale u Upravnoj zgradi na adresi Dolac 14, Rijeka i nadalje će raditi sa strankama od ponedjeljka do petka od 8:00 do 12:00 sati, uz pojačane higijensko – sanitarne mjere i ograničavanje broja osoba na blagajnama sve do 11. svibnja 2020. 
Blagajna KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. od 11. svibnja 2020. radi od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati.

23. 03. 2020.

Obavijest o obračunu vodne usluge od ožujka 2020

Iz razloga prekida redovnih očitanja vodomjera, a sve sukladno mjerama prevencije širenja koronavirusa, računi za vodnu uslugu pružene u ožujku ove godine na području Rijeke i riječkog prstena bit će izdani u visini potrošnje za isto obračunsko razdoblje prethodne godine, odnosno u visini potrošnje od prethodnog mjeseca ako ne postoji podatak o potrošnji korisnika vodnih usluga za isti mjesec prethodne godine. Na isti način će se vodne usluge obračunavati i u narednim mjesecima, sve dok se novonastala situacija ne normalizira.

 

17. 03. 2020.

Mjere prevencije širenja koronavirusa sa svrhom zaštite zdravlja naših korisnika i radnika

Od danas, 17. ožujka 2020., sveli smo izravan rad sa strankama na najmanju moguću mjeru.

U šalter sali u Upravnoj zgradi na adresi Dolac 14 u Rijeci stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 sati uz pojačane higijensko – sanitarne mjere i ograničavanje broja osoba na blagajnama. Kontrolirani ulaz u šalter salu je organiziran s ulice Erazma Barčića, a za ostale stranke i ulaz u Upravnu zgradu kontrolira se na ulazu iz ulice Dolac.
S poslovnim strankama komuniciramo isključivo putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte. 

13. 03. 2020.

Partneri smo u projektu CEKOM

Početkom ovog mjeseca započeo je projekt CEKOM Centar kompetencija za pametne gradove u Rijeci čiji je jedan od partnera i KD Vodovod i kanalizacija. Riječ je o projektu kojeg sufinancira Europska unija. Partner smo u jednom od ukupno 6 glavnih projekata i to Smart City 4D - platformi za inovativno mapiranje podzemne infrastrukture. Svojim znanjem, stručnošću i iskustvom nadaju se pomoći u razvoju nove metodologije prikupljanja trodimenzionalih prostornih i vremenom kao podatkom četvrte dimenzije.
12. 03. 2020.

Kvaliteta vode izvorišta, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2019.

U 2019. godini zdravstvena ispravnost vode koju isporučujemo bila je izvrsna. I svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda, analizirani od strane internog i vanjskog neovisnog ovlaštenog laboratorija, zadovoljavali zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. More je u 2019. godini na 25 točaka od ukupno 35 ocjenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom.
17. 01. 2020.

Najava privremene preregulacije prometa u Krešimirovoj ulici

Zbog radova na daljnjoj fazi rekonstrukcije istočnog dijela Krešimirove ulice, od subote 18. siječnja 2020. promet će se privremeno preusmjerit preko parkirališta bivše tvrtke Graciani. Očekuje se kako će se promet na ovaj privremeni način odvijati sve do 31. ožujka 2020., kada bi trebali biti na toj dionici završeni radovi uz uvjet povoljnih vremenskih prilika.