Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Kodeks etike u poslovanju

Potpisivanjem Izjave o prihvaćanju Kodeksa etike u poslovanju, prihvatili smo obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju i vlastitim zaposlenicima.

Kodeks etike u poslovanju dokument je Hrvatske gospodarske komore koji utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. Određivanjem etičkih kriterija želja je pridonijeti otvorenijem i učinkovitijem poslovanju te kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u RH s poslovnom sredinom u kojoj djeluju, sprječavajući nedopušten utjecaj na društvenu i prirodnu okolinu.

Etičkim kodeksom KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. utvrdili smo osnovna etička pravila ponašanja naših zaposlenika u odnosu prema fizičkim i pravnim osobama, kao i u međusobnim odnosima zaposlenika, radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovima koje obavljaju zaposlenici Društva.

Društvo posluje u interesu korisnika vodnih usluga a napose poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su pravičnost, poštenje, odgovornost, kvaliteta usluga, otvorenost u poslovanju, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti primjerene za isporučitelja vodnih usluga.

Temeljna načela koja promoviramo su:

  • povjerenje i kolegijalnost
  • zakonitost i stručnost u obavljanju poslova
  • timski rad i profesionalna komunikacija
  • uvažavanje potreba korisnika usluga
  • izbjegavanje i prevencija sukoba interesa
  • odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave
  • povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju
  • izbjegavanje primanja i davanja darova
  • zabrana konzumiranja sredstava ovisnosti tijekom radnog vremena

Potičemo etičkog ponašanje u organizaciji definiranjem i publiciranjem pravila ponašanja i pozitivnim primjerom menadžera.