Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Organizacijska struktura

Broj zaposlenih prema organizacijskoj strukturi Društva na dan 31.12.2023.

Rb. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BROJ ZAPOSLENIH 
 1.  UPRAVA DRUŠTVA (direktor) 1
 2.  INTERNI REVIZOR 1
 3.  URED DIREKTORA 3
 4.  KORISNIČKI CENTAR  4
 5.  JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA  10
 6.  Sektor TEHNIČKIH POSLOVA 235
   rukovoditelj  0
   pomoćnik rukovoditelja  1
   tajnica  0
   administrator   1 
 6.1.  Služba UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 30
 6.2.  Služba KONTROLE KVALITETE VODE I SANITARNOG NADZORA  13
 6.3.  Služba ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNE MREŽE  74
 6.4.  Služba ODRŽAVANJA ODVODNJE  33
 6.5.  Služba ODRŽAVANJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE  62
 6.6.  Služba RAZVOJA, IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I TEHNIČKE PRIPREME  15
 6.7.  Odjel MEHANIZACIJE 7
 7.  Sektor EKONOMSKIH POSLOVA 31
   rukovoditelj  0
   pomoćnik rukovoditelja  0
 7.1.  Služba FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI  13
 7.2.  Služba PRODAJE, NAPLATE, NABAVE I SKLADIŠNOG POSLOVANJA  18
 8.  Sektor PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA  27
   rukovoditelj 1
   pomoćnik rukovoditelja  1
 8.1.  Služba PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA I JAVNE NABAVE  23
 8.2.  Služba IT PODRŠKE  2
   UKUPNO  312

 

Podjela broja zaposlenika prema spolu na dan 31.12.2023.

SPOL
BROJ ZAPOSLENIH   UDIO
 žene 91 29,2% 
 muškarci 221 70,8%
 UKUPNO 312 100%

 

Broj zaposlenih prema zahtijevanoj kvalifikacijskoj strukturi na dan 31.12.2023.

KVALIFIKACIJA

Stanje prema stručnoj spremi
radnog mjesta radnika

   Žene Muškarci  Ukupno
Doktor znanosti 0 0 0
Magistar znanosti 0 0 0
Visoka stručna sprema 53 27 80
Viša stručna sprema  7  8 15
Srednja stručna sprema 29 55 84
Niža stručna sprema 0 0 0
Visoko kvalificirani 1 76 77
 Kvalificirani radnik 1 33 34
 Priučeni - polukvalificirani 0 20 20
 Nekvalificirani radnik 0 2 2
 UKUPNO  91 221 312

 

Statistički podatak broja zaposlenika prema starosnoj dobi i spolu na dan 31.12.2023.


BROJ ZAPOSLENIH
STAROSNA DOB   UKUPNO MUŠKARCI   ŽENE
 do 19 2  2  0
 20 - 24  4  2  2
 25 - 34 28  23  5
 35 - 44 81  53  28
 45 - 54  132  90  42
 55 - 64  64  50  14
 65 i više  1  1   0
 UKUPNO  312  221  91