Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Upravljanje

SKUPŠTINA

Vojko Obersnel - predsjednik Skupštine

Skupština je najviši organ Društva kojega čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela. Svaki član ima u Skupštini onoliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela upisan u knjigu poslovnih udjela. Rad Skupštine je javan. U naročitim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, Skupština može odlučiti da se sjednici ili na dijelu sjednice javnost u potpunosti ili djelomično isključi.

 

ČLANOVI SKUPŠTINE DRUŠTVA
 GRAD RIJEKA  Vojko Obersnel   predsjednik
 GRAD BAKAR  Tomislav Klarić  član
 GRAD KASTAV  Matej Mostarac  član
 OPĆINA VIŠKOVO  Sanja Udović  član
 GRAD KRALJEVICA  Dalibor Čandrlić  zamjenik predsjednika
 OPĆINA KOSTRENA  Dražen Vranić  član
 OPĆINA ČAVLE  Ivana Cvitan Polić  član
 OPĆINA JELENJE  Robert Marčelja  član
 OPĆINA KLANA  Željka Šarčević Grgić  član

 

NADZORNI ODBOR

Ante Mađarić - predsjednik Nadzornog odbora
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova i zastupa Društvo prema Upravi i sastoji se od pet (5) članova pri čemu Grad Rijeka temeljem odluke Gradskog vijeća predlaže tri (3) člana od kojih je jedan iz redova zaposlenih u Društvu, a po jednog člana predlažu Grad Kastav i Općina Jelenje.

 

 ČLANOVI NADZORNOG ODBORA, mandat 18.6.2018. - 4.12.2021.
 GRAD RIJEKA
 Ante Mađerić   predsjednik 
 GRAD RIJEKA  Nedeljko Tomić  član
 GRAD KASTAV  Ivica Peranić  član, zamjenik
 OPĆINA JELENJE  Miljenko Fičor  član
 KD ViK d.o.o. Rijeka  Ivica Jović  član

Upiti naslovljeni na članove Nadzornog odbora mogu se uputiti:

  • poštom na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
  • na adresu elektronske pošte kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

UPRAVA DRUŠTVA

Andrej Marochini - direktor Društva

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog nadmetanja. Direktor samostalno vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Andrej Marochini stupio je na dužnost direktora 3. rujna 2012. godine.