Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Upravljanje

SKUPŠTINA

Marko Filipović - predsjednik Skupštine

Skupština je najviši organ Društva kojega čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela. Svaki član ima u Skupštini onoliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela upisan u knjigu poslovnih udjela. Rad Skupštine je javan. U naročitim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, Skupština može odlučiti da se sjednici ili na dijelu sjednice javnost u potpunosti ili djelomično isključi.
Zahtjev za prisustvovanjem sjednici može se uputiti na adresu elektronske pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

 

ČLANOVI SKUPŠTINE DRUŠTVA
 GRAD RIJEKA  Marko Filipović   predsjednik
 GRAD BAKAR  Tomislav Klarić  član
 GRAD KASTAV  Matej Mostarac  član
 OPĆINA VIŠKOVO  Sanja Udović  član
 GRAD KRALJEVICA  Dalibor Čandrlić   član
 OPĆINA KOSTRENA  Dražen Vranić  zamjenik predsjednika
 OPĆINA ČAVLE  Ivana Cvitan Polić  član
 OPĆINA JELENJE  Robert Marčelja  član
 OPĆINA KLANA  Željka Šarčević Grgić  član

 

NADZORNI ODBOR

Danko Holjević - predsjednik Nadzornog odbora
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova i zastupa Društvo prema Upravi i sastoji se od pet (5) članova pri čemu Grad Rijeka temeljem odluke Gradskog vijeća predlaže tri (3) člana od kojih je jedan iz redova zaposlenih u Društvu, a po jednog člana predlažu Grad Kastav i Općina Jelenje.

 

 ČLANOVI NADZORNOG ODBORA, mandat 14.12.2021. - 13.12.2025.
 GRAD RIJEKA
 Danko Holjević  predsjednik 
 GRAD RIJEKA  Nedeljko Tomić  član
 GRAD KASTAV  Ivica Peranić  član, zamjenik
 OPĆINA JELENJE  Mark Kovačić  zamjenik predsjednika
 KD ViK d.o.o. Rijeka  Luka Pajić  član

Upiti naslovljeni na članove Nadzornog odbora mogu se uputiti:

  • poštom na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
  • na adresu elektronske pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

UPRAVA DRUŠTVA

Andrej Marochini - direktor Društva

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog nadmetanja. Direktor samostalno vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Andrej Marochini stupio je na dužnost direktora 3. rujna 2012. godine.