Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Briga o osobnim podacima

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. zaštitu osobnih podataka drži iznimno važnom te se obvezuje poštivati osobne podatke koje prikuplja i obrađuje.

Svoje poslovanje uskladili smo s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka na način da se kroz provođenje adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera osigurava zaštita osobnih podataka.
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka u svim je zemljama Europske unije stupila na snagu 25. svibnja 2018.  

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije SL EU L119 ) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/2018) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
E-mail: szop@kdvik-rijeka.hr
Telefon: (051) 353 210
Telefax: (051) 353 207

 

Pravo na podnošenje prigovora
Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili odredbe važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, svoj prigovor možete uputiti : 

  • elektronskom poštom na adresu: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr 
  • ili putem pošte na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka. 

Na Vaš prigovor obvezujemo se očitovati bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prigovora.

Zaštitu svojih prava možete tražiti i putem nadzornog tijela - Agencije za zaštitu osobnih podataka i to podnošenjem zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, a o kojem ista odlučuje rješenjem.