Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Obračun usluge javne odvodnje

Obim vodne usluge za odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda utvrđuje se, u pravilu jednom mjesečno, prema količini (m3) isporučene vode.

Ukoliko je moguće količinu protoka otpadne vode ispravno mjeriti ugrađuje se mjerač protoka. Da bi se odobrila ugradnja mjerača potrebno je zadovoljavanje svih uredbi Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.