Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Odvodnja

Kako bismo za buduće generacije sačuvali naše vode i okoliš, vodimo brigu da komunalne otpadne vode prođu svoj put: najprije ih sakupljamo, zatim ih dovodimo do uređaja za pročišćavanje te ih ispuštamo u prirodni prijamnik. U taj proces uključujemo i pražnjenje te odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Čuvamo kraška izvorišta

Radi poboljšanja životnog i komunalnog standarda naših građana i zaštite okoliša kontinuirano unaprjeđujemo sustav javne odvodnje. Kako biste bili djelom održive budućnosti koja skrbi za dobrobit eko-sustava dužni ste svoje građevine/nekretnine priključiti na sustav javne odvodnje na onom području gdje za to postoji mogućnost.

 
Trenutno je omogućeno priključenje 72% stanovnika šireg riječkog područja na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Uslugom odvodnje najvećim se dijelom koriste stanovnici Rijeke, njih oko 90,4%.
 

 

Kako ne bi došlo do onečišćenja, molimo Vas da održavate ispravnost svojih septičkih i sabirnih jama.