Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Kvaliteta i kontrola pročišćene vode

Kvalitetu komunalnih otpadnih voda redovito višestruko analiziramo i nadziremo, utvrđenom dinamikom i parametrima sukladno vodopravnim dozvolama Hrvatskih voda.

U dosadašnjim ispitivanjima ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Učinkovitost postižemo ispravnim planiranjem i provođenjem aktivnosti na redovnom održavanju sustava javne odvodnje otpadnih voda te preventivnim ulaganjima u opremu i obuku djelatnika za efikasnije i brže rješavanje nepredvidivih situacija.

Analizu otpadnih voda provodi:

  • ovlašteni laboratorij PRJ Kanalizacija
  • vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij

Uzorci otpadne vode za analizu uzimaju se na:

  • središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta 
  • bio diskovima Sveti Kuzam i Kukuljanovo
  • IMHOFF taložnici
  • ispustima u more koji se nalaze na području gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i u općine Kostrena.

Ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavaju zadane parametre, tj. ne prelaze maksimalno dopuštene vrijednosti te su potvrda ispravnog funkcioniranja sustava javne odvodnje u cjelini.

 

 
Laboratorij