Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Sustav javne odvodnje

Na području Rijeke i riječkog prstena, kojeg čine gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana otpadne vode prikupljaju se sa područja četiri aglomeracije.

Nakon pročišćavanja vode se ispuštaju u podzemlje odnosno Jadransko more, ovisno o lokaciji i razini pročišćavanja. Objekte u sustavu javne odvodnje nadziremo i njima upravljamo daljinski 0-24 sata putem nadzorno upravljačkog sustava. Ispravno funkcioniranje sustava javne odvodnje postižemo kontinuiranim planiranjem mjera i u skladu s time provođenjem aktivnosti na redovnom održavanju te preventivnim ulaganjem u opremu i obuku djelatnika za efikasnije i brže rješavanje nepredvidivih situacija. Tijekom održavanja sustava vizualno pregledavamo i kontroliramo objekte, čistimo kolektore, kanalizacijske kanale i cjevovode te crpne stanice.

Postojeće stanje kanalizacijske mreže

Postojeće stanje kanalizacijakse mreže

Aglomeracija

Aglomeracija Rijeka

Otpadne vode aglomeracije Rijeka, koju čine područja gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Čavle i Jelenje i dijela općine Matulji, prihvaćaju se trenutno djelomično izgrađenim sustavom javne odvodnje dugim 415 kim i zbrinjavaju pročišćavanjem na središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta (mehanički predtretman)..Veći dio izgrađenog sustava je mješovitog tipa (oko 75%), što znači da se fekalna i oborinska voda transportiraju istim cjevovodom.

Aglomeracija

Aglomeracija Kostrena

Otpadne vode aglomeracije Kostrena – Bakar (Kostrena), koju čine naselja Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak i Škrljevo u gradu Bakru te područje općine Kostrena. prihvaćaju se 55 km dugim sustavom javne odvodnje. Kanalizacija je izgrađena na području industrijske zone R-27 i R-29/1 u Kukuljanovu s pročišćavanjem otpadnih voda na dva bio diska Sveti Kuzam i Kukuljanovo (drugi stupanj pročišćavanja – biološki), u naselju Bakar te u naseljima Sveta Lucija, Šodići, Žuknica i Paveki u Kostreni.

Aglomeracija

Aglomeracija Kraljevica

Otpadne vode aglomeracije Kraljevica, koju čini područje grada Kraljevice, prihvaćaju se 10 km dugim sustavom javne odvodnje.

Aglomeracija

Aglomeracija Klana

Otpadne vode aglomeracije Klana, koju čini područje naselja Klana, prihvaćaju se 5 km dugim sustavom javne odvodnje i pročišćavaju na IMHOFF taložnici (prvi stupanj pročišćavanja).

Naš sustav javne odvodnje u brojkama

  • 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • 50 crpnih stanica 
  • 17.393 kanalizacijska priključka