Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Uređaji za pročišćavanje

Čistu izvorsku vodu koja vam je svakog dana, svakog sata i svake minute dostupna u vašem domu, školi i radnom mjestu nakon obavljanja svakodnevnih aktivnosti nakon korištenja potrebno je ispravno zbrinuti jer postaje otpadnom vodom.

Sa svrhom održavanja kvalitete življenja i očuvanja prirodnih resursa, iskorištenu vodu koja sada sadrži mnoge štetne tvari, poput sapuna, različita sredstava za pranje, otpatke od hrane i drugih materijala, potrebno je ispravno zbrinuti, a prije toga i pročistiti.

Svi uređaji imaju svoj kapacitet pročišćavanja otpadnih voda koji se mjeri prema ekvivalentu stanovnika (ES).

Središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Delta

Kako bi otpadne vode našeg grada i šire okolice (Kastva, Viškova, Čavli i Jelenja) došle ispravno obrađene do mora, sagrađen je središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Delta – prva (I) faza pušten je u rad 30.4.1994. godine i čini ga mehanički predtretman s podmorskim ispustom.

Jeste li znali? Jeste li znali
 Uređaji za pročišćavanje
Mehanička obrada obuhvaća:

  • Sakupljanje vode u zajednički kolektor.
  • Pročiščavanje vode pomoću grubih i finih automatskih rešetki, odvajanjem i kompaktiranjem krupnog otpada te pijeska i masnoća.
  • Odvod vode podmorskim ispustom dužine 548m, izvedenim do dubine od 46m, u smjeru jugo-zapad, na dovoljnoj udaljenosti kako bi se zaštitilo obalno more.
 

Zahtjev za posjet Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta

Zainteresiranima za posjet Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda DELTA, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka omogućava uz prethodnu najavu.
Iz sigurnosnih se razloga posjet zainteresiranima organizira u grupama koje broje najviše dvadeset (20) osoba. Posjet se jedino ne preporuča mlađima od 12 godina.

Način predaje zahtjeva:

Kako bi zainteresiranima što bolje pripremili i osmislili posjet, molimo da najmanje sedam (7) dana prije željenog datuma posjete kontaktirate rukovoditeljicu UPOV Delta - Eileen Andreis na telefon (051) 353 862 ili mobitel 098 390 377.

Prije početka obilaska Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta bit ćete zamoljeni da potpišete izjavu o upoznatosti i poštivanju posebnih pravila koja vrijede prilikom posjete uređaju. Izjava se potpisuje na samom ulasku i ona je sastavni dio brige o sigurnosti posjetitelja te zaštite okoliša.

Molimo sve posjetitelje da se tijekom posjeta ponašaju na način kojim neće dovesti u opasnost sebe i ostale posjetitelje te da se pridržavaju sljedećih posebnih pravila:

  • Kretanje unutar objekta i postrojenja dopušteno je isključivo uz prisutnost i pratnju dodijeljene službene osobe od koje, kao i od grupe, molimo Vas da se ne odvajate. Pazite kuda se krećete te da ne ometate u poslu ostale djelatnike koje susretnete tijekom obilaska.
  • Tijekom posjete potrebno se pridržavati uputa i upozorenja od strane dodijeljene službene osobe te ostalih sigurnosnih znakova i upozorenja unutar objekta i postrojenja.
  • Zbog vlastite sigurnosti zabranjeno je doticanje naprava i uređaja u radu te instalacija.
  • Od svih predmeta, uređaja i instalacija potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 metra.
  • Tijekom kretanja potreban je poseban oprez jer podloga UPOV Delta može biti skliska.
  • Zabranjeno je naginjanje preko ograda i prekoračivanje lanaca uz koje se prolazi.
  • Fotografiranje je moguće uz dozvolu službene osobe.

Pridržavanjem ovih pravila pomoći ćete da posjet protekne ne samo zanimljivo već i sigurno te se na tome unaprijed zahvaljujemo.

Bio diskovi

Na bio diskovima se zbrinjavaju otpadne vode Industrijske zone Kukuljanovo (dio sustava javne odvodnje aglomeracije Kostrena – Bakar). Nakon pročišćavanja, pročišćene vode ispuštaju se u podzemlje izvan vodozaštitnih zona.

Sustav javne odvodnje aglomeracije Kostrena – Bakar obuhvaća kanalizacije naselja Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak i Škrljevo u gradu Bakru te u općini Kostrena.

IMHOFF taložnici

Otpadne vode sustava javne odvodnje aglomeracije Klana zbrinjavaju se na taložnici, na kojoj se pročišćavaju uklanjanjem taložnih tvari.

Sustav javne odvodnje aglomeracije Klana obuhvaća kanalizaciju naselja Klana u općini Klana.

Zahtjev za posjet Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta