Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Priključenje

Priključenje na sustav javne odvodnje je spajanje interne instalacije na izvedeni kanalizacijski priključak.

Kanalizacijski priključak je spojni vod, odnosno mjesto spoja putem kojeg se otpadne vode iz sustava interne odvodnje ispuštaju u sustav javne odvodnje.

Kanalizacijski priključak se, u pravilu, izvodi za građevine koje su izgrađene na nekretnini koja graniči s nekretninom na kojoj je izgrađen sustav javne odvodnje. Vlasništvo je isporučitelja vodnih usluga koji ga i izvodi, dok korisnik snosi stvarne troškove za njegovo izvođenje. Pod izvođenjem podrazumijeva se izvođenje građevinskih i monterskih radova, kao i dobava materijala za izvedbu priključka.

Mogući postupci

Izvedba novog kanalizacijskog priključka

Izvedba novog kanalizacijskog priključka

Izvedba novog kanalizacijskog priključka je izvedba priključka za nekretninu korisnika koja nije spojena na komunalne vodne građevine.Odvajanje kanalizacijskog priključka

Odvajanje kanalizacijskog priključka

Odvajanje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za:

  • građevinu koja se odvaja od zajedničkog priključka dviju ili više građevina,
  • posebni dio iste građevine.


Premještanje kanalizacijskog priključka

Premještanje kanalizacijskog priključka

Premještanje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom pružanja usluge javne odvodnje putem ranije izvedenog priključka.Rekonstrukcija kanalizacijskog priključka

Rekonstrukcija kanalizacijskog priključka

Rekonstrukcija kanalizacijskog priključka podrazumijeva izvođenje radova na postojećem priključku zbog povećanja profila postojećeg spojnog voda, promjene veličine okna, dotrajalosti spojnog voda i sličnog.

Ukoliko je radi priključenja potrebno izvesti novu internu instalaciju preko nekretnine koja nije u Vašem vlasništvu ili priključujete Vašu internu instalaciju na internu instalaciju druge građevine (priključene na sustav javne odvodnje), tada ste dužni riješiti imovinsko pitanje prelaska instalacije preko tuđih nekretnina. Potrebno je dobiti suglasnost od vlasnika građevine na čiju ili putem koje će se instalacije priključiti.Održavanje kanalizacijskog priključka

Održavanje kanalizacijskog priključka

Održavanje kanalizacijskog priključka je u našoj nadležnosti, kao isporučitelja vodnih usluga.