Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Instalacija korisnika

Kako biste se priključili na sustav javne odvodnje potrebno je prethodno osigurati internu kanalizacijsku instalaciju.

Instalacija-ju korisnika sačinjavaju kanalizacijski vodovi, objekti i uređaji namijenjeni sakupljanju i pročišćavanju otpadnih voda od mjesta upuštanja otpadnih voda na nekretnini korisnika do kanalizacijskog priključka.

Postupak

Postupak

Svi uređaji interne kanalizacijske instalacije kao što su: crpne stanice, uređaji za sprječavanje povrata vode, građevine za pred pročišćavanje otpadnih voda i druge slične građevine moraju biti izvedeni i ugrađeni na internoj kanalizacijskoj instalaciji prije kanalizacijskog priključka.

Korisnik vodnih usluga mora, o svom trošku, izvesti i održavati internu kanalizacijsku instalaciju na način da ona bude u stanju funkcionalne ispravnosti kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša te spriječilo narušavanje funkcionalnosti sustava javne odvodnje.Upozorenje

Upozorenje

Interna kanalizacijska instalacija mora zadovoljavati uvjete vodonepropusnosti, mora biti izvedena tako da uz potreban pad najkraćim putem osigurava otjecanje otpadne vode iz nekretnine bez taloženja te da tako se spriječi povrat otpadnih voda iz sustava javne odvodnje.

Ukoliko utvrdimo da zbog promjena na sustavu javne odvodnje dolazi do povrata otpadne vode iz sustava u internu kanalizacijsku instalaciju, o svom ćemo trošku ugraditi uređaj za sprječavanje povrata otpadne vode radi zaštite nekretnine korisnika. Korisnik je dužan kasnije održavati navedeni uređaj.

Ukoliko se građevina ne može spojiti gravitacijski na kanalizacijski priključak, korisnik vodnih usluga obvezan je u sklopu interne kanalizacijske instalacije izgraditi crpnu stanicu, tako da se omogući gravitacijsko tečenje otpadne vode u kanalizacijskom priključku.Savjet

Savjet

Provjetravajte izljeve u građevini, odnosno njihove vertikalne odvode, a ventilacijske cijevi postavite do iznad krova te ih zaštitite propisanom kapom.

Spojite izljeve svih sanitarnih čvorova (umivaonike, WC školjku, sudopere i sl.) na potopljeni sifon radi sprječavanja širenja neugodnih mirisa.

 Ostali savjeti ->>