Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Zahtjevi

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje može se podnijeti za:

 • građevinu
 • gradilište
 • zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i sl.) i
 • jednostavnu i drugu građevinu koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava građenje.

Molimo podnesite Zahtjev u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je dostupan na dnu ovog članka.

Način predaje Zahtjeva:

 • osobno u UPRAVNOJ zgradi društva, Dolac 14, 51000 Rijeka
  PRIJEMNI URED ZA PRIKLJUČKE, prizemlje (ulaz s Ulice Erazma Barčića)
  RADNO VRIJEME: stranke se primaju od ponedjeljka do petka u vremenu 8:00 - 10:30 sati i 11:00 – 14:00 sati
  Telefon: 353 258
  Faks: 353 207
  E: pravna-sluzba@kdvik-rijeka.hr  
  T: (051) 353 258 (Valentina Kalem); 353 255
 • ili putem pošte na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka

Kontakt osobe za dodatne informacije u vezi priključenja:

ODJEL PRAVNIH POSLOVA 
PRIJEMNI URED ZA PRIKLJUČKE,
prizemlje (ulaz s Ulice Erazma Barčića)
Telefon: 051 353 258
Faks: 051 353 207
Adresa: Dolac 14, Rijeka
E-mail: pravna-sluzba@kdvik-rijeka.hr

Tatjana Baričević, dipl. iur., telefon: 353 225
Sanja Vicić, iur., telefon: 353 226
Valentina Gale, telefon: 353 202
Valentina Kalem, telefon: 353 258
Maja Lasić, telefon: 353 255

SLUŽBA RAZVOJA, IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I TEHNIČKE PRIPREME
Odjel tehničke pripreme
Adresa: Vodovodna 30, 51000 Rijeka

 

Ljiljana Kovač, telefon: 353 354
Koraljka Bajčić, telefon: 353 320

 

Trajanje procesa za obradu zahtjeva

Zahtjev ćemo obraditi najkasnije u roku od 30 dana od dana njegova zaprimanja. Kada uvjeti za priključenje budu ispunjeni, pisanim ćemo putem korisniku dostaviti ugovor o priključenju na potpis ili ćemo ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora.

Podnositelj Zahtjeva je dužan s nama, kao isporučiteljom vodnih usluga, sklopiti Ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ugovora na potpis, odnosno od usmenog poziva.

Priključak ćemo izvesti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju.

Troškovi zatražene usluge

Nakon izvedbe priključka izdat ćemo Vam račun koji sadrži obračun stvarnih troškova radova priključenja. Molimo Vas da trošak radova priključenja podmirite najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa kako ne bi bilo dodatnih komplikacija. Po primitku računa možete zatražiti i obročno plaćanje troškova. Sa svim troškovima bit ćete upoznati prije sklapanja ugovora.