Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Savjeti korisnicima

 

Što se ne smije bacati u odvodni sustav

Kao naš korisnik i sami nam možete pomoći i pridonijeti smanjenu širenja neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava tako da u njega ne bacate otpad koji se taloži te da imate ispravno izvedenu internu kanalizacijsku instalaciju.

Kao
 

Svojim ponašanjem možete pridonijeti tako da ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju:

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

krpe, pelene, higijnske uloške, vlažne maramice, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

potrošni medicinski materijal
(rukavice, gaze, maske, šprice, zavoji i sl.)

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

ulja i masti

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

ostatke hrane

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

dlake i perje

 
Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

strugotine metala, drva i plastike

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

staklo

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

kiseline, lužine, agresivne i pstale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)

Ne bacate i ne upuštate u kanalizaciju

pepeo i troska

 
 

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijeti će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

 

Neugodni i neželjeni mirisi na javnim površinama iz kanalizacijske mreže

Neugodni mirisi

Neugodni i neželjeni mirisi u sustavu javne odvodnje otpadnih voda nisu neobična pojava i pojavljuju se i kada je sustav odvodnje dimenzioniran i izgrađen prema pravilima struke, a na njega utječu i vremenske prilike, posebno jugo. Mirisi nastaju uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzrokuje ih više elemenata - karakteristike sustava, optimalna iskorištenost mreže, karakteristike upuštene otpadne vode itd.Ispiranje

Kako bi se smanjilo širenje neugodnih i neželjenih mirisa iz sustava javne odvodnje na području Rijeke i riječkog prstena učestalo ispiremo kanalizacijske cijevi, na pojedinim slivnicima i rešetkama za prikupljanje oborinske odvodnje postavljeni su sifoni, primjenjuju se posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji i sl.Održavanje

Redovito obilazimo teren, vršimo monitoring i pojačano održavamo sustav odvodnje, čistimo taloge u kraćim intervalima na kritičnim mjestima kanalizacijske mreže te po potrebi u slivnike ulijevamo vodu kako bi se napunili sifoni. Naime, u dijelovima u kojima je izgrađen mješoviti sustav javne kanalizacije, tj. u kojima se istim cjevovodom prikupljanju oborinske i sanitarne otpadne vode, u sušnim razdobljima se kod smanjenog priliva otpadnih voda talozi zadržavaju duže u cjevovodima, pa je i jače primjetno razvijanje plinova neugodnih i neželjenih mirisa i njihovo širenje iz kanalizacije.! Ukoliko osjetite da se iz sustava javne odvodnje šire neugodni mirisi pozovite nas i obavijestite nas o tome na broj telefona 051 211 906 kako bi izašli na teren, zabilježili točno vrijeme i lokaciju, kao i vremenske uvjete u tom trenutku. Ovakvim pozivom pomoći ćete nam da otkrijemo uzrok pojavi neugodnih mirisa te da utvrdimo prave mjere koje je moguće poduzeti za rješavanje ili umanjenje problema s kojim ste nam se obratili.

Neugodni i neželjeni mirisi iz kanalizacije unutar stambenog ili poslovnog prostora?

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije, je neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta.

Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda.