Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Natječaji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju
putem pošte na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

ili na E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

 

Od 20.1.2023. do 30.1.2023. - CCTV OPERATER (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 12.1.2023. do 20.1.2023. INSTALATER MONTER III (m/ž) - 3 izvršitelja

Od 21.12.2022. do 29.12.2022.- REFERENT PRODAJE I NAPLATE (M/Ž) - 2 izvršitelja

Od 5.12.2022. do 13.12.2022. godine. - REFERENT OBRAČUNA PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA (m/ž) -2 izvršitelja

Od 15.11.2022. do 23.11.2022. - LABORANT (M/Ž), - 1 izvršitelj

Od 5.10.2022. do 12.10.2022. - INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23.9.2022. do 30.9.2022. - LIČILAC-ZIDAR (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23.9.2022. do 30.9.2022. - ELEKTROMEHANIČAR II (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23.9.2022 do 30.9.2022. - INSTALATER MONTER III (m/ž) - 4 izvršitelja

Od 19.9.2022. do 27.9.2022. - RUKOVODITELJ SLUŽBE FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 26.7.2022. do 4.8.2022. - INSTALATER MONTER III (m/ž) - 2 izvršitelja