Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Natječaji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju
putem pošte na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

ili na E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

 

Od 10.6.2024. do 18.6.2024. - INŽENJER II (m/ž), 1 izvršitelj

Od 21.5.2024. do 29.5.2024. - MEHANIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 10.5.2024. do 20.5.2024. - INŽENJER II (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 10.5.2024. do 20.5.2024. - REFERENT JAVNE NABAVE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 6.5.2024. do 14.5.2024. - TEHNIČAR VODOOPSKRBNE MREŽE (m(ž) - 1 izvršitelj

Od 3.4.2024. do 11.4.2024. - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (M/Ž), 2 izvršitelja

Od 12.3.2024. do 20.3.2024. - SANITARNI TEHNIČAR (m/ž), 1 izvršitelj

Od 11.3.2024. do 19.3.2024. - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (m/ž) - 2 izvršitelja

Od 28.2.2024. do 7.3.2024. - SAMOSTALNI REFERENT ANALITIČKE EVIDENCIJE MATERIJALNE IMOVINE (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 8.1.2024. godine do popunjavanja otvorenih radnih mjesta - INSTALATER MONTER III (M/Ž)

Od 20.9.2023. do 28.9.2023. - CCTV OPERATER (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 20.9.2023. do 28.9.2023. - POMOĆNIK CCTV OPERATERA (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 14.9.2023. do 22.9.2023. - INSTALATER MONTER III (M/Ž), 3 izvršitelja

Od 7.9.2023. do 15.9.2023. - STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 24.8.2023. do 1.9.2023. - DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKATA POGONA (M/Ž), 3 izvršitelja

Od 24.8.2023. do 1.9.2023. - ELEKTROMEHANIČAR II (M/Ž), 1 izvršitelj

Od 24.8.2023. do 1.9.2023. - STROJAR ODVODNJE (M/Ž), 1 izvršitelj

Od 5.7.2023. do 13.7.2023. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (M/Ž) - 2 izvršitelja

Od 3.7.2023. do 11.7.2023. - INSTALATER MONTER III (m/ž) - 3 izvršitelja

Od 3.7.2023. do 11.7.2023. - SAMOSTALNI REFERENT ANALITIČKE EVIDENCIJE MATERIJALNE IMOVINE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 16.6.2023. do 26.6.2023. - Pomoćnik CCTV operatera (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 15.6.2023. do 23.6.2023. - CCTV operater (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 15.6.2023. do 23.6.2023. - Operater specijalnog radnog vozila (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 11.5.2023. do 19.5.2023. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (M/Ž), - 1 izvršitelj

Od 27.4.2023. do 5.5.2023. - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (M/Ž), 1 izvršitelj

Od 18.4.2023. do 26.4.2023. - ADMINISTRATOR (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 12.4.2023. do 20.4.2023. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (M/Ž)

Od 23.2.2023. do 3.3.2023. - INŽENJER SUSTAVA KVALITETE ZA SIGURNOST VODE (M/Ž)

Od 23.2.2023. do 3.3.2023. - VODITELJ ODJELA KONTROLE KVALITETE VODE (M/Ž)

Od 14.2.2023. do 22.2.2023. - REFERENT OBRAČUNA USLUGA (M/Ž)

Od 13.2.2023. do 21.2.2023. - SKLADIŠTAR (M/Ž)

Od 13.2.2023. do 21.2.2023. - ADMINISTRATOR (M/Ž)

Od 13.2.2023. do 21.2.2023. - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (M/Ž)

Od 20.1.2023. do 30.1.2023. - CCTV OPERATER (M/Ž) - 1 izvršitelj

Od 12.1.2023. do 20.1.2023. INSTALATER MONTER III (m/ž) - 3 izvršitelja