Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Natječaji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju
putem pošte na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

ili na E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pravo prednosti se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, potom dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Od 22.12.2021. do 7.1.2022. - INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 17.12. do 24.12.2021. - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 17.12. do 24.12.2021. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 10.12. do 17.12.2021. - VODITELJ UREDA DIREKTORA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 15.11. do 23.11.2021. - ADMINISTRATOR IKT SUSTAVA (m/ž), 1 izvršitelj

Od 12.11. do 24.11.2021. - INSTALATER MONTER III (m/ž), 3 izvršitelja

Od 9.11.2021. do 17.11. 2021. - > DISPEČER - OPERATER UREĐAJA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 27.10.2021. do 4.11.2021. - SAMOSTALNI REFERNT OBRAČUNA USLUGA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 27.10.2021. do 4.11.2021. - REFERNT OBRAČUNA USLUGA (m/ž) 1 izvršitelj (zamjena)

Od 20.9. do 28.9.2021. - STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU (M/Ž) 1 izvršitelj (ZAMJENA)

Od 30.8. do 10.9. 2021. - INSTALATER MONTER III (M/Ž), 2 izvršitelja

Od 14.7. do 23.7. 2021. - SAMOSTALNI REFERENT JAVNE NABAVE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 4.8.2021. do 13.8.2021. - STROJAR ODVODNJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 12.7. do 23.7. 2021. - RUKOVODITELJ SEKTORA EKONOMSKIH POSLOVA (m/ž) - 1 izvršitelj