Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Natječaji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju
putem pošte na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

ili na E-mail: kadrovska@kdvik-rijeka.hr

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: kadrovska@kdvik-rijeka.hr

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pravo prednosti se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, potom dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Od 15. lipnja 2021. do 23.lipnja 2021. POMOĆNIK CCTV OPERATER (m/ž), 1 izvršitelj

Od 27.svibnja. do 4. lipnja 2021. OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 18. do 26. svibnja 2021. REFERENT PRODAJE I NAPLATE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 10. do 18. svibnja 2021. DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKATA POGONA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 10. do 18. svibnja 2021. STROJAR ODVODNJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 19. do 27. travnja 2021. - INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 19. do 27. travnja 2021. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (m/ž) - 1 izvršitelj

9.4.2021. PONIŠTAVA SE NATJEČAJ - raspisan od 7. do 15. travnja 2021. - INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23. do 31. ožujka 2021. - TEHNIČAR VODOOPSKRBNE MREŽE (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23. do 31. ožujka 2021. - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (m/ž) - 1 izvršitelj

Od 23. do 31. ožujka 2021. - INSTALATER MONTER III (m/ž) - 1 izvršitelj