Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Strateški plan Društva 2019. - 2023.

Strateškim planom nastoji se osigurati stalno unapređenje kvalitete vodnih usluga uz kontinuirano ulaganje u stalni razvoj i održavanje vodno-komunalne infrastrukture uvažavajući  potrebe i očekivanja svih naših korisnika vodnih usluga, uvažavajući zakonske obveze, strateške odrednice Republike Hrvatske u području upravljanja vodama te zahtjeve jedinica lokalne samouprave koje čine našu vlasničku strukturu.

Strateški plan KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za razdoblje 2019. - 2023. je polazni dokument na osnovu kojeg se dalje razvijaju svi ostali programski i operativni planovi, kako bi se na svim razinama poslovnih procesa usklađeno djelovalo ka postizanju zacrtanih poslovnih ciljeva te time ostvarila misija i vizija Društva.

VIZIJA DRUŠTVA

Postati vodeće poduzeće u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, zasnovano na iskustvu, tradiciji, znanju, novim tehnologijama i kvaliteti usluge.

MISIJA DRUŠTVA

Kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje.

 

CILJEVI

1. ZAŠTITA VODA IZ TOČKASTIH IZVORA ONEČIŠĆENJA

  • Usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2000 ES (ekvivalent stanovnika)
  • Stvaranje preduvjeta za usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija manjih od 2000 ES (ekvivalent stanovnika)

2. ZAŠTITA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

  • Razvoj i unapređenje vodoopskrbnog sustava na području nadležnosti Društva

3. UNAPREĐENJE POSLOVANJA

  • Unapređenje praćenja pozitivnih i negativnih pomaka učinkovitosti poslovanja uvođenjem sustavne analize rezultata Društva po pojedinačnim pokazateljima uspješnosti usporedbom sa prethodnim razdobljem, a po usporedivim pokazateljima i sa drugim isporučiteljima vodnih usluga u Republici Hrvatskoj ukoliko to bude moguće (benchmarking)