Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Otvoreni podaci

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. otvorene podatke  objavljuje na Portal otvorenih podataka Grada Rijeke.

Otvoreni podaci objavljuju se u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren što znači da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i intepretirati neovisno o korištenoj platformi. 

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013. te 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/ 
Otvorena dozvola: http://www.pristupinfo.hr/otvorena-dozvola/