Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

E-račun

Plaćanje računa za vodne usluge je od 2015. godine postalo praktično i jednostavno!
Aktivirajte svoju uslugu elektroničkog računa1 i štedite svoje vrijeme.

Za fizičke osobe 

Aktivacija je moguća:

  • za primanje pdf računa na adresu e-pošte putem internetskog korisničkog portala Moj ViK https://mojvik.kdvik-rijeka.hr  (od 15.12.2020., a do 31.12.2020 je bilo moguće zaprimanje e-računa i putem portala Svi računi). 

Kod ispunjavanja registracije potrebno je navesti podatke za identifikaciju korisnika (prezime i ime, OIB i šifru korisnika - vidljivo na posljednjem izdanom računu), potom e-mail adresu i lozinku te prihvatiti uvjete korištenja korisničkog portala. 

E-usluga Moj ViK omogućuje aktivaciju primanja računa te obavijesti o uvećanoj potrošnji na adresu elektronske pošte navedene prilikom registracije umjesto dostave u papirnatom obliku.

Za pravne osobe

Aktivacija je moguća:

  • Slanjem potpisanog zahtjeva na e-mail: registar@kdvik-rijeka.hr
  • Osobnom predajom u upravi Društva na adresi Dolac 14, Rijeka, u Odjelu prodaje i naplate 
    prizemlje šalter sala (blagajna)
    u radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 14:00

Našim poslovnim korisnicima elektroničko izdavanje računa za sve vrste pruženih usluga pružamo putem servisa Moj-eRačun. 

 

------------------------------------------

1 Ovu uslugu može aktivirati osoba koja je evidentirana kao korisnik vodne usluge u bazi KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.