Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

E-račun

Plaćanje računa za vodne usluge je od 2015. godine postalo praktično i jednostavno!
Aktivirajte svoju uslugu elektroničkog računa1 i štedite svoje vrijeme.

Za fizičke osobe 

Aktivacija je moguća:

  • putem internetskog portala www.sviracuni.hr - ukoliko je osoba registrirani korisnik tog portala (upute za registraciju su dostupne na portalu "Svi računi"),
  • slanjem potpisanog zahtjeva s priloženim skeniranim identifikacijskim dokumentom (npr. osobna iskaznica) na e-mail registar@kdvik-rijeka.hr,
  • osobnom predajom potpisanog zahtjeva s priloženom preslikom identifikacijskog dokumenta (npr. osobna iskaznica) našim djelatnicama na blagajni KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (Dolac 14, Rijeka – prizemlje), čije je radno vrijeme 7,00-15,00 sati svakim radnim danom
  • ili putem internetskog bankarstva.

Aktivacija je također moguća i u svim T-Centrima Hrvatskog telekoma.

Kod ispunjavanja prijave/zahtjeva potrebno je navesti podatke za identifikaciju korisnika (prezime i ime, OIB i broj identifikacijske isprave), potom e-mail adresu te poziv na broj s posljednjeg izdanog računa.

Potpisom prijave/zahtjeva prihvaćaju se Posebni uvjeti za prihvat e-računa putem portala "Svi računi" umjesto dostave računa za vodne usluge u papirnatom obliku.

Za pravne osobe

Aktivacija je moguća:

  • Slanjem potpisanog zahtjeva na e-mail: registar@kdvik-rijeka.hr
  • Osobnom predajom u upravi Društva na adresi Dolac 14, Rijeka, u Odjelu prodaje i naplate (prizemlje, soba 6),
    radnim danom od 8:00 – 10:30 i od 11:00 – 14:00 sati.

Našim poslovnim korisnicima elektroničko izdavanje računa za sve vrste pruženih usluga pružamo putem servisa Moj-eRačun. 

 

------------------------------------------

1 Ovu uslugu može aktivirati osoba koja je evidentirana kao korisnik vodne usluge u bazi KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.