Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Plaćanja računa

Na našoj je blagajni moguće platiti sve račune, koje izdajemo za naše usluge, bez naknade platnog prometa.

BLAGAJNA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Lokacija: prizemlje, šalter sala na adresi Dolac 14 u Rijeci
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7 do 14 sati