Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Prigovori i reklamacije

Ukoliko imate prigovor na naše usluge obratite nam se kako bismo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati i sanirati sve nastale poteškoće.

Svoj prigovor možete uputiti pisanim putem na:

  • adresu elektroničke pošte: prigovor@kdvik-rijeka.hr
  • telefaks: 353 221 
  • poštansku adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51 000 Rijeka

Pisani prigovor korisnici mogu podnijeti i osobno, u poslovnim prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresi Dolac 14, 51 000 Rijeka

Pisani prigovor na izdani račun može se podnijeti 30 dana od njegova izdavanja.
Društvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovor najkasnije u roku od 15 dana.

Napomena: Ukoliko imate prigovor ili reklamirate račun, prigovor, odnosno reklamacija ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma njegova dospijeća (navedeno na računu).

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor ili vam po isteku zakonskog roka za dostavu odgovora nije dostavljen odgovor na pisani prigovor, možete podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača, kao drugostupanjskom tijelu, na jedan od ponuđenih načina:

  • na adresu elektroničke pošte: povjerenstvo_reklamacije@kdvik-rijeka.hr
  • na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Povjerenstvo za reklamacije potrošača, Dolac 14, 51 000 Rijeka
  • osobno u poslovnim prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka

Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana.