Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Zahtjev za promjenom korisnika vodnih usluga

U slučaju promjene korisnika (promjena vlasništva ili korisništva nekretnine) evidentirani korisnik vodnih usluga u obvezi je, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene, pisanim nas putem izvijestiti o nastalim promjenama.

Korisnici su dužni:

 • dostaviti dokumentaciju na osnovi koje možemo izvršiti promjenu podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga
 • dostaviti serijski broj vodomjera s očitanim stanjem tog vodomjera
 • podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih vodnih usluga u periodu prije podnošenja zahtjeva za promjenu korisnika vodnih usluga.

Način predaje zahtjeva: 

 • osobno u UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA na adresi Dolac 14 u Rijeci
  Odjel prodaje i naplate
  prizemlje šalter sala (blagajna) 
  u radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 14:00
 • poštom na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka.
 • na adresu elektronske pošte: registar@kdvik-rijeka.hr

Možemo izvršiti izmjenu na zahtjev novog korisnika vodnih usluga (novog vlasnika ili korisnika nekretnine) u slučaju da nas o nastaloj promijeni u korištenju vodnih usluga nije izvijestio evidentirani korisnik vodnih usluga.

U slučaju kada nas evidentirani korisnik vodnih usluga ne izvijesti o nastaloj promjeni, evidentirani korisnik vodnih usluga ostaje i dalje u obvezi plaćanja računa za vodne usluge do dana izvršene promjene osobe korisnika vodnih usluga u evidenciji istih.

Obavezni prilozi - uvjet za rješavanje zahtjeva:

Vlasnik građevine

 • dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine, ne stariji od 6 mjeseci
 • ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju i sl.

Korisnik građevine

 • dokaz o korištenju građevine (npr. ugovor o najmu)
 • ugovor kojim vlasnik prenosi pravo za podnošenje ovog zahtjeva na korisnika
 • dokaz o prestanku korištenja građevine (npr. ugovor o raskidu najma) 

Pravna osoba

 • rješenje o registraciji kod Trgovačkog suda
 • NKD

Obrtnik

 •  rješenje o upisu obrta u obrtni registar