Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Reklamacije

Ukoliko imate pritužbu na naše usluge obratite nam se kako bismo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati i sanirati sve nastale poteškoće.

Svoju pritužbu možete uputiti pisanim putem na:

  • poštansku adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
  • adresu elektronske pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
  • telefaks: (051) 353 207

Reklamacija računa ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma dospijeća istog.

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
DOLAC 14
51 000 RIJEKA

ili na E-mail: povjerenstvo_reklamacije@kdvik-rijeka.hr 

Uz djelatnike Društva, član Povjerenstva je i nezavisni predstavnik iz redova Društva za zaštitu potrošača Istre.

Predsjednik Povjerenstva za reklamacije potrošača je Ingrid Turina, dipl. oec.; E-mail: povjerenstvo_reklamacije@kdvik-rijeka.hr 

Na Sjednici Povjerenstva razmatraju se pisane reklamacije potrošača. Sjednice se sazivaju u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora i na njih se mogu pozvati izvjestitelji ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuju, kao i podnositelj pritužbe o čijoj se reklamaciji raspravlja.
Povjerenstvo je dužno odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana.