Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Bakar - izgradnja vodovoda u dijelu naselja Hreljin, između kućnog broja 58b i 69a te između kućnog broja 58b i 71b

početak radova: 8. siječanj 2024.
predviđeni završetak radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi na izgradnji dijela sustava javne vodoopskrbe na području Grada Bakra, u dijelu naselja Hreljin, između kućnog broja 58b i 69a te između kućnog broja 58b i 71b, ukupnoj dužini od 295 metara, izvodit će se u nekoliko faza kako bi se utjecaj na normalno odvijanje prometa sveo na najmanju moguću mjeru. Promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova, na dionicama sa zabranom prometovanja vozilima uz ograđeno gradilište, osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova. Za svo vrijeme izvođenja radova bit će osiguran kontinuiran pješački prolaz.

Tijekom ugradnje vodovodnih ductil cjevovoda profila 100 mm u dužini od 172 metra u naselju Hreljin između kućnih brojeva 58b-69a predviđeno je zatvaranje za promet pojedinih dionica ulica, a ponekad i više njih istovremeno. Za svo vrijeme izvođenja radova bit će osiguran kontinuiran pješački prolaz minimalne širine 1 metar.

Radovi na ugradnji vodovodnih ductil cjevovoda profila 100 mm u dužini od 123 metra u naselju Hreljin između kućnih brojeva 58b-71b izvodit će se u tri dionice. Dvije dionice su na nerazvrstanoj prometnici nedovoljne širine za osiguravanje prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, što će uvjetovati privremeno uvođenje zabrane prometa. Za vrijeme izvođenja radova na preostaloj, trećoj  dionici bit će osigurana naizmjenična regulacija prometa.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 188.988,14 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 184.288,14 EUR odnosi na radove, a iznos od 4.700,00 EUR na nadzor te koordinatora II.

Izvođač: DINOCOP d.o.o. iz Omišlja
Nadzor i koordinator II zaštite: IGH d.d. iz Zagreba

Ostali projekti na ovom području