Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Bakar - rekonstrukcije i izgradnje vodovodnih cjevovoda na području Kukuljanova i Škrljeva

početak radova: 1. veljače 2023.
predviđeni završetak radova: 365 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Radovi se sastoje od nekoliko cjelina:

  1. rekonstrukcija tlačnog vodovodnog cjevovoda CS "ŠKRLJEVO" - VS "KUKULJANOVO" (FAZA I i II) te prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda uz tlačni cjevovod:
    - građenje 1.230 metara novog tlačnog cjevovoda, ductil (neraskidivi spoj) profila 400 mm
    - zamjena dijela postojećeg opskrbnog cjevovoda izvedenog iz PVC cijevi sa cijevima ductil u dužini od 306 metara i profila 150 mm
  2. gradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kukuljanovo kod VS/CS KUKULJANOVO u dužini od 78 metara od ductil cijevi profila100 mm
  3. gradnja vodoopskrbnog cjevovoda Škrljevo od kućnog broja 244 do 223 u dužini od 423 metara i profila 100 mm.

Ukupna vrijednost investicije je iznosi 4.889.961,25 kuna bez PDV-a, od čega se iznos od 4.793.961,25 kn odnosi na radove, a iznos od 96.000,00 kn na nadzor te koordinatora II.

Izvođač radova: ING-GRADNJA d.o.o. iz Crikvenice
Nadzor i koordinator II: Karloline - Kling d.o.o. iz Liča 

Ostali projekti na ovom području