Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Gradnja vodovodnog ogranka i ogranka sanitarne odvodnje sa crpnom stanicom u naselju Hrastenica

početak radova: 16. studeni 2020.
ugovoreni završetak radova: 150 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvođenja radova na gradnji ukupno 304 metara sanitarnog kolektora (od čega je 137 metara dug gravitacijski kolektor PVC profila 200 mm i 167 metara dug tlačni PEHD profila 63 mm), kanalizacijske crpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda dužine 196 metara ductil profil 100 mm, privremeno će se promet odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.
Na prometnici za privoz parkiralištu Boćarskog doma Hrastenica, na kojoj će se jednim dijelom izvoditi radovi, bit će zabranjen promet za sva vozila zbog njihove nedovoljne širine za istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova. 

 

Izvođač radova: POGRAD d.o.o. iz Čabra
Nadzorni inženjer: RIVERING 06 d.o.o. iz Rijeke
Koordinator II: Strojarstvo i zaštita d.o.o. iz Rijeke

Vrijednost izvođenja radova te provođenja nadzora i koordinacije II (zaštite na gradilištu) iznosi ukupno 1.409.720,79 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.