Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Dogradnja vodovoda u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica te kanalizacije u ulici Gorica u Kastvu

početak radova: 22. siječanj 2024.
predviđeni završetak radova: 240 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvedbe radova na ukupno 325 metara sustava javne vodoopskrbe u Jurčićevoj ulici i Gorica te 110 metara gravitacijske sanitarne kanalizacije, 42 metra tlačnog kanalizacijskog cjevovoda i podzemne crpne kanalizacijske stanice u ulici Gorica, promet će se odvijati putem privremeno postavljenih prometnih znakova. Na dijelovima na kojima se neće moći osigurati provoznost kolnika te sigurno i istovremeno odvijanje prometa i radova, uvest će se zabrana odvijanja prometa na način da se omogući pješački prilaz objektima uz dionicu izvođenja radova prikladnim rampama i prolazima. Zatvaranje za promet provest će se omogućavajući i kolni i pješački prilaz do objekata izvan dionice izvođenja radova. Tijekom privremene zabrane prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, izvođač će biti dužan osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

 

U ulicama na kojima se nalaze poslovni prostori s potrebom prometovanja vozila gabarita većih od predviđenog, Izvođač će u dogovoru s korisnikom i po nalogu Nadzornog inženjera povremeno ili za sve vrijeme izvođenja radova osigurati uvjete za prometovanje vozila.. Provoznost kolnika bit će osigurana najmanje polaganjem stabiliziranog sloja mehanički zbijenog kamenog materijala (tampon) koji se mora održavati za sve vrijeme izvođenja radova.

Pješački promet i prilazi objektima se za svo vrijeme izvođenja radova osigurati će se na stabilnim površinama odgovarajuće ravnosti uređene stabiliziranim drobljenim kamenim materijalom ili rampama preko rovova. Minimalna širina pješačkog prolaza je 1 metar, pri čemu se na dionicama duljim od 20 metara osigurava prostor za mimoilaženje pješaka. Pješačke staze bit će ograđene čvrstom ogradom visine min 1,10 metara, a sve u skladu sa važećim propisima zaštite na radu.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 445.465,65 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 438.665,65 EUR odnosi na radove, a iznos od 6.800,00 EUR na nadzor te koordinatora II.

Investicija obuhvaća:

  • izgradnju dijela sustava javne vodoopskrbe u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica u ukupnoj dužini 325 metara, točnije ugradnju ductil vodovodnih cjevovoda profila 100 mm ukupne dužine 288 metara,te prelaganje PVC vodovodnih cjevovoda profila 200 mm i zamjenom s duktil vodovodnim cjevovodima  istog profila (200 mm) u ukupnoj dužini od 64 m. 
  • te izgradnju ukupno 152 metra  javne odvodnje u ulici Gorica s kanalizacijskom crpnom stanicom Gorica, točnije 
    izvedbu gravitacijske sanitarne kanalizacije profila 250 mm u dužini od 47 metara i profila 300 mm u dužini od 63 metara (ukupno 110 m gravitacijske sanitarne kanalizacije) te izvedbu tlačnog voda iz duktila cjevovoda profila 80 mm u ukupnoj dužini 42 metra. Predviđena je i izvedba podzemne crpne stanice, vanjskih dimenzija 7,75 x 2,60 m, maksimalne dubine ukopa crpnog zdenca od 3,80 m.

Zajednica izvođača: M.K. GRADNJA d.o.o. iz Viškova i VILMET d.o.o. iz Matulja
Nadzor: KARLOLINE-KLING d.o.o. iz Liča
Koordinator II: KARLOLINE-KLING d.o.o. iz Liča

Ostali projekti na ovom području